MENU

Posiedzenie Rady Programowej dla kierunku Lotnictwo

W dniu 23 maja br. w Katedrze Zarządzania Lotnictwem Cywilnym odbyło się posiedzenie Rady Programowej dla kierunku Lotnictwo. Celem spotkania było przeprowadzenie przeglądu i oceny planów studiów oraz programów kształcenia na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia oraz niestacjonarnych studiach podyplomowych „Zarządzanie lotnictwem”.

Obradom przewodniczył dr hab. Telesfor Marek Markiewicz. W posiedzeniu Rady, oprócz pracowników badawczo-dydaktycznych ze składu KZLC, udział wzięli: dr hab. Tadeusz Zieliński – prorektor ASzWoj ds. naukowych, dr hab. Marzena Trybull-Piotrowska – prodziekan WZiD ds. naukowych oraz przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych: Mirosław Małecki z firmy ACS z Lotniska Chopina w Warszawie, Wojciech Stępień – dyrektor Ośrodka Szkolenia Personelu ATS Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, dr Agnieszka Kosmała – główny specjalista ATS w PAŻP oraz Andrzej Brzostowski z Kancelarii Prawa Lotniczego w Warszawie.

W trakcie posiedzenia zostały zaprezentowane projekty programów kształcenia na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych, a następnie miała miejsce wymiana poglądów i ożywiona dyskusja na tematy związane z oczekiwaniami rynku pracy w sektorze lotnictwa cywilnego wobec kwalifikacji absolwentów studiów na kierunku Lotnictwo. Zgłoszone pomysły w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej zostaną wykorzystane w przyszłych planach i programach kształcenia. 

Tekst: T. M. Markiewicz
Zdjęcia: W. Marud


wróć