MENU

Przedstawiciele Instytutu Zarządzania na XXX Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Grupy dyspozycyjne

W dniach 9-10 maja 2019 r. we Wrocławiu odbyła się 30. edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Socjologia grup dyspozycyjnych. Pomiędzy teorią nauk społecznych a praktyką /Sociology of Dispositional Groups. Between theory of social sciences and practice, organizowanej przez Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konferencja adresowana była "do środowisk naukowych, władz samorządowych, terenowych organów administracji rządowej, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedstawicieli biznesu, którzy troszczą się o zapewnianie bezpieczeństwa publicznego". W konferencji uczestniczyli przedstawiciele siedmiu krajów, w tym: Włoch, Rumunii, Ukrainy, Francji, Węgier, Słowacji i Polski.

Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń, w szczególności prezentacja wyników badań naukowych dotyczących różnych aspektów bezpieczeństwa, które kształtują życie społeczne. Głównym punktem rozważań były w wielu przypadkach grupy dyspozycyjne i ich współpraca ze społeczeństwem.

W trakcie uroczystego rozpoczęcia konferencji Profesor dr hab. Bogdan Szulc z rąk JM Rektora Prof. dr hab. Adama Jezierskiego odebrał Medal Uniwersytetu Wrocławskiego.

Prof. dr hab. Bogdan Szulc w trakcie konferencji wygłosił referat pt. Grupy dyspozycyjne jako zasadniczy element sprawnie funkcjonującego państwa, z kolei dr hab. Marzena Piotrowska-Trybull wygłosiła referat pt. Społeczno-ekonomiczne aspekty obecności jednostek wojskowych w gminach - perspektywa terytorialna i organizacyjna.


Na zdjęciu z organizatorem konferencji prof. dr. hab. Janem Maciejewskim, kierownikiem Zakładu Socjologii Grup Dyspozycyjnych

Kolejna 31. edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Grupy dyspozycyjne odbędzie się już w przyszłym roku.

Tekst: dr hab. Marzena Piotrowska-Trybull


wróć