MENU

Współpraca w obszarze doskonalenia jakości wyrobów obronnych

14 maja 2019 roku w Akademii Sztuki Wojennej w sali im. majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” odbyło się seminarium naukowe nt.: Jakość wyrobów obronnych. Podczas spotkania podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej a Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji. Strony reprezentowane były przez dziekana WZiD – płk. dr. hab. inż. Tomasza Jałowca  oraz dyrektora WCNJiK – płk. Pawła Swekleja.

Głównym założeniem spotkania była dyskusja w celu wymiany poglądów oraz doświadczeń naukowych nad zagadnieniami związanymi z:

  • krajową i międzynarodową działalnością normalizacyjną związaną z obronnością i bezpieczeństwem państwa;
  • jakością wyrobów obronnych;
  • identyfikacją, klasyfikacją oraz kodyfikacją wyrobów obronnych.

Po uroczystym podpisaniu porozumienia, nastąpiła druga część spotkania, która poświęcona została wystąpieniom seminaryjnym. Po każdym z wystąpień, uczestnicy mieli możliwość zabrania głosu w krótkich debatach odwołujących się do danego wystąpienia. Moderatorem sesji Zapewnienie jakości wyrobów obronnych był płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec.

Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor WCNJiK, płk Paweł Sweklej, który przedstawił zakres działań Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w zakresie utrzymania jakości wyrobów obronnych na potrzeby Sił Zbrojnych. Następnie wystąpiła prodziekan WZiD ASzWoj, dr inż. Izabela Horzela, która odniosła się do systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie oraz kwestii zapewnienia jakości wyrobów obronnych. Kolejny prelegent z WCNJiK - mgr Mariusz Soczyński - przedstawił temat: „System zapewnienia jakości w resorcie obrony narodowej oraz główne kierunki zmian w celu jego usprawnienia”. Wystąpienia prelegentów zakończyła mgr Marta Pawelczyk, doktorantka Instytutu Logistyki WZiD, która przedstawiła główne niedoskonałości systemu automatycznej identyfikacji wyrobów obronnych.

W seminarium uczestniczyli pracownicy Instytutu Logistyki oraz Instytutu Zarządzania, a także doktoranci WZiD ASzWoj.

Podpisane porozumienie oraz zdefiniowane podczas seminarium płaszczyzny współpracy pomiędzy WZiD ASzWoj a WCNJiK stanowią silny fundament dla doskonalenia jakości w systemie obronnym państwa.

Opracowała: mgr Marta Pawelczyk


wróć