MENU

"Klasyczne i nowoczesne metody prowadzenia projektów - możliwości wykorzystania przy pisaniu pracy dyplomowej " - wiemy już, co w praktyce studenta znaczy sprint i agile!

14 maja 2019 r. w ramach warsztatów zarządzania dla studentów Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj, odbyło się spotkanie z Panią Anną Góreczną, Dyrektorem Działu Usług w Simple SA.

Gość jest doświadczonym menadżerem i ekspertem w prowadzeniu wdrożeń projektów informatycznych, chętnie dzielącym się wiedzą z zakresu klasycznych i zwinnych metod prowadzenia projektu.

Pani Anna, na podstawie własnych doświadczeń, przedstawiła wybrane metodyki pracy projektowej w kontekście pisania pracy dyplomowej. Pierwsze ćwiczenie pokazywało wagę zdefiniowania celu, jako  wyznacznika kierunku wszystkich działań w jakimkolwiek projekcie. Drugie ćwiczenie rozwijało kompetencje planowania i organizowania prac przy realizacji projektu – studenci poznali praktyczne wykorzystanie analizy ścieżki krytycznej. Na koniec studenci zrealizowali ćwiczenie, które miało na celu pobudzenie kreatywności w kontekście analizy zagrożeń w projekcie.

Najważniejszą korzyścią w warsztatu było dla studentów zrozumienie, iż wiedzę i narzędzia dotyczące zarządzania projektami można z powodzeniem wykorzystać w praktyce ;).

Na zakończenie warsztatów Dziekan płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec oraz Prodziekan ds. Naukowych prof. Marzena Piotrowska-Trybull, podziękowali prelegentowi za niezwykle interesujące wystąpienie.

 

Przygotowała: dr Maria Jabłońska-Wołoszyn


wróć