MENU

"Zarządzanie operacyjne z perspektywy firmy zarządzającej dokumentacją" - warsztaty dla studentów WZiD

W dniu 26 kwietnia 2019 r., w Instytucie Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia odbyły się dla studentów z kierunku zarządzanie i dowodzenie warsztaty pt. „Zarządzanie operacyjne z perspektywy firmy zarządzającej dokumentacją”, które poprowadził mgr Tomasz Kaczmarek, Dyrektor Operacyjny w firmie Iron Mountain.

Studentów oraz kadrę naukowo-dydaktyczną przywitał dziekan WZID płk dr hab. Tomasz Jałowiec.

W ramach spotkania p. Tomasz Kaczmarek zaprezentował przybyłym gościom krótką historię powstania firmy Iron Mountain, usługi świadczone dla klientów, jak również wyzwania na najbliższe lata w zakresie dalszego rozwoju firmy. Pan Dyrektor, wykorzystując swoją wiedzę, zdobyte doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm, omówił również ze studentami jedną z najważniejszych funkcji współcześnie działających organizacji, jaką jest zarządzanie operacyjne z perspektywy zarządzania dokumentacją oraz informacją.

Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem licznie zebranych studentów, którzy mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji zainicjowanej przez mgr. Tomasza Kaczmarka.

Na zakończenie warsztatów Dyrektor Instytutu Zarządzania, Pan Prof. dr hab. Stanisław Sirko podziękował prelegentowi za niezwykle interesujące wystąpienie.

Opracowała: Aleksandra Kaczmarek


wróć