MENU

Dzień Interesariuszy Wewnętrznych

18 kwietnia br. na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia odbył się „Dzień Interesariuszy Wewnętrznych”.

Celem spotkania było przeprowadzenie szeroko zakrojonych konsultacji w kierunku doskonalenia przyszłych programów kształcenia oraz planów studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych prowadzonych na WZiD.

W obradach udział wzięli przedstawiciele Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, Wydziału Wojskowego, Studium Języków Obcych, Wydziału Organizacji Studiów, Studium Wychowania Fizycznego oraz Samorządu Studenckiego a także prorektor ds. dydaktycznych, płk dr hab. inż. Leszek Elak.

Wymiana poglądów i ożywiona dyskusja wniosły wiele innowacyjnych pomysłów i treści, które zostaną wykorzystane w przyszłych planach i programach kształcenia. 


wróć