MENU

Porozumienie o współpracy z Inspektoratem Uzbrojenia

17 kwietnia br. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a Akademią Sztuki Wojennej.

Przedmiotem podpisanego w siedzibie Inspektoratu Uzbrojenia porozumienia jest ustalenie kierunków i zasad współpracy obu podmiotów w zakresie wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych przedsięwzięć w obszarze działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie obronności. W szczególności strony zobowiązały się do wspólnej organizacji konferencji, sympozjów i seminariów naukowych oraz konsultacji w obszarze tematyki zajęć dydaktycznych odnoszących się do procedur pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP i innych obszarów działalności Inspektoratu Uzbrojenia.

Dokument sygnowali: płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, działający z upoważnienia rektora-komendanta ASzWoj oraz z gen. bryg. dr Dariusz Pluta, szef Inspektoratu Uzbrojenia.

Z ramienia uczelni w uroczystym spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Wydziału Zarządzania i Dowodzenia: dr hab. inż. Stanisław Smyk, dyrektor Instytutu Logistyki, ppłk dr inż. Krzysztof Zadorożny, ppłk dr inż. Jarosław Winiarski, ppłk dr Witold Słomiany oraz przedstawiciel Wydziału Wojskowego - ppłk dr inż. Zdzisław Malinowski.


wróć