MENU

Uroczyste Spotkanie Wielkanocne na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia

Dnia 15 kwietnia 2019 r. o godzinie 13:30 w Kasynie ASzWoj odbyło się uroczyste Spotkanie Wielkanocne Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, na które przybyli liczni goście: przedstawiciele władz uczelni, pracownicy WZiD, studenci oraz zaprzyjaźnieni goście.

Dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Pan płk dr hab. inż. Tomasz JAŁOWIEC, Ksiądz Proboszcz mjr. Ireneusz BIRUŚ oraz Prorektor ds. dydaktycznych Pan płk dr hab. inż. Leszek ELAK złożyli wszystkim życzenia wielkanocne co wprowadziło zgromadzoną społeczność WZiD w atmosferę Świąt Wielkanocnych.


wróć