MENU

Sympozjum MOBILNOŚĆ WOJSKOWA pk. "MilMob" z udziałem ASzWoj

Dnia 11 kwietnia 2019 r. na Wydziale Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyło się sympozjum naukowe pod patronatem Szefa Sztabu Generalnego WP pt.: Mobilność Wojskowa (kryptonim „MilMob”). W przedsięwzięciu, między innymi, wzięli udział przedstawiciele:

  • Akademii Sztuki Wojennej;
  • Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk;
  • Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON;
  • Ministerstwa Infrastruktury;
  • Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju;
  • Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

 

Ze strony Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj w sympozjum wziął udział dyrektor Instytutu Logistyki dr hab. inż. Stanisław Smyk, prof. ASzWoj, dr hab. Ryszard Chrobak, prof. ASzWoj, dr Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty oraz mgr Weronika Kukla.

Prof. Chrobak i dr Pietrzyk-Wiszowaty wygłosili referaty naukowe, które wysłuchano z dużym zainteresowaniem.

Celem sympozjum była identyfikacja obszarów problemowych w zakresie mobilności wojsk, w tym barier infrastrukturalnych, legislacyjnych, ekonomicznych i organizacyjnych państwa i Sił Zbrojnych RP oraz wymiana poglądów, dotyczących uczestnictwa SZ RP w inicjatywach natowskich i unijnych, związanych z mobilnością wojsk.

 

Fot. SGWP, ASzWoj


wróć