MENU

Posiedzenie Rady Programowej WZiD

W dniu 10 kwietnia 2019 r. obyło się posiedzenie Rady Programowej Wydziału Zarządzania i Dowodzenia. W trakcie posiedzenia powołano nowych Członków Rady Programowej oraz zaprezentowano najważniejsze treści programów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych.

Przedstawiciele następujących organizacji: Wojskowego Centrum Normalizacji, Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego P6, Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego SA, Inwenty Sp. z o.o.; Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej, Banku Pekao SA, Leroy Merlin, PGZ SA oraz Simple SA dyskutowali nad zawartością programów z uwzględnieniem ich dostosowania do potrzeb rynku pracy i aktualności problemów zarządzania w organizacjach biznesowych i publicznych.

Rezultaty dyskusji znajdą swoje odzwierciedlenie w przygotowywanych programach kształcenia w Instytucie Zarządzania.


wróć