MENU

Wizyta w PWSZ w Chełmie

W dniach 1-2 kwietnia 2019 roku delegacja pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Zarządzania Lotnictwem Cywilnym Wydziału Zarządzania i Dowodzenia gościła w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (PWSZ) w Chełmie. Delegacji przewodniczył kierownik katedry dr hab. Telesfor Marek Markiewicz.

Celem tej roboczej wizyty było nawiązanie współpracy Katedry z chełmską uczelnią w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem lotnictwa cywilnego, a w szczególności szkolenia personelu lotniczego.

PWSZ w Chełmie jest wiodącą w Polsce uczelnią kształcącą m. in. przyszłych pilotów samolotowych i śmigłowcowych oraz personel techniczny. Delegację z ASzWoj przyjął oficjalnie JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Pan dr hab. Arkadiusz Tofil. W czasie wizyty gospodarze z Chełma zaprezentowali swoje dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne oraz bardzo bogatą bazę szkoleniową. Szczególne zainteresowanie wzbudziło Centrum Lotnicze PWSZ z Akademickim Portem Lotniczym w Depułtyczach Królewskich, prezentowane przez jego dyrektora Pana Łukasza Puzio. Podobne uznanie znalazły liczne i bardzo nowoczesne laboratoria Centrum Studiów Inżynierskich, z których korzystają studenci z PWSZ w Chełmie kształcący się na licznych kierunkach technicznych.

Wizyta pozwoliła na skonkretyzowanie wspólnych obszarów działalności naukowej i dydaktycznej obu uczelni w zakresie działalności lotniczej, a wnioski z wizyty posłużą do rozwijania dalszej współpracy.


wróć