MENU

Relacja z seminarium naukowego - "Wybrane metody prognozowania w logistyce"

W dniu 19 marca 2019 r. Katedra Zarządzania Procesami Logistycznymi Instytutu Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj przeprowadziła seminarium naukowe nt. Wybrane metody prognozowania w logistyce.

W seminarium wzięło udział 32 uczestników, w tym zaproszeni goście - przedstawiciele nauki spoza naszej uczelni. Należy podkreślić aktywny udział studentów - członków i sympatyków Koła Naukowego Studentów Logistyki.

Seminarium naukowe wzbudziło duże zainteresowanie, a rozpoczął je kierownik Katedry Zarządzania Procesami Logistycznymi dr Jan Szymczyk, który powitał uczestników, z dziekanem WZiD ASzWoj na czele, i przedstawił cele tego spotkania naukowego.

Dziekan WZiD płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, prof. ASzWoj podkreślił znaczenie tematyki seminarium w kształceniu studentów na kierunku logistyka oraz aktywne uczestnictwo części z nich w tym wydarzeniu naukowym.

Przewodniczący komitetu organizacyjnego dr Marek Mróz był także moderatorem paneli obejmujących następującą problematykę:
- Zastosowanie wybranych metod prognozowania ilościowego w logistyce, w aspekcie kształcenia studentów kierunku logistyka;
- Zalety i wady stosowanych metod prognozowania ilościowego w kształceniu studentów kierunku logistyka.

Seminarium naukowe zakończył przewodniczący komitetu naukowego - dyrektor Instytutu Logistyki dr hab. inż. Stanisław Smyk, prof. ASzWoj, który stwierdził, że:
- istnieje potrzeba usystematyzowania treści kształcenia związanych z metodami ilościowymi w logistyce, w tym z zakresu prognozowania ilościowego, przy czym należy dążyć do jednoznacznego powiązania tym metod z konkretnymi procesami logistycznymi;
- należy rozważyć możliwość realizacji długoterminowych projektów logistycznych, będących podstawą do integracji treści kształcenia szczególnie tych, które dotyczą wymiaru ilościowego logistyki;
- należy zwiększyć wykorzystanie narzędzi informatycznych w ramach przedmiotów związanych z prognozowaniem ilościowym w logistyce.

Ponadto, wręczył studentom certyfikaty uczestnictwa i upominki.

 

Opracował dr inż. Marek Mróz


wróć