MENU

Sympozjum naukowe: "System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Raport 2019"

W dniach 20-21 marca br. delegacja Wydziału Zarządzania i Dowodzenia w składzie: dziekan WZiD płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, prodziekan WZiD ppłk dr inż. Dariusz Grala, dyrektor Instytutu Logistyki dr hab. Stanisław Smyk oraz ppłk dr inż. Krzysztof Zadorożny wzięli udział w sympozjum naukowym nt. „System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”.

W spotkaniu, zorganizowanym na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, uczestniczyli również przedstawiciele z Zarządu Logistyki P4 Sztabu Generalnego WP, Wydziału Logistyki WAT, Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki LAW oraz gospodarze spotkania, przedstawiciele Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW.

Podczas sympozjum zaprezentowano stan realizacji prac nad opracowaniem wspólnego raportu dotyczącego systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP. W trakcie dyskusji omówiono napotkane problemy oraz ustalono kierunki dalszych działań.

Spotkanie było kontynuacją inicjatywy podjętej w listopadzie 2017 r. w ASzWoj, której celem oprócz opracowania raportu jest integracja środowisk logistycznych uczelni wojskowych. Kolejne, ostatnie spotkanie naukowe z tego obszaru zaplanowano na 18 czerwca 2019 r. w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie w ramach krajowej konferencji naukowej pt. „System Logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019” organizowanej przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia.

Tekst: ppłk dr inż. Krzysztof Zadorożny
Fot. AMW


wróć