MENU

Kierunki studiów na WZiD z certyfikatem "Studia z Przyszłością"

Kierunki studiów „Logistyka” oraz „Zarządzanie i dowodzenie”, prowadzone na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, znalazły się wśród najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków studiów na polskich uczelniach. Kierunki te wyróżnione w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów certyfikatem „Studia z Przyszłością” docenione zostały przez grono ekspertów za oryginalność i wartość merytoryczną programów kształcenia oraz pełne dostosowanie do potrzeb współczesnego rynku pracy.

Certyfikaty podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbyła się 18 marca 2019 roku w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie z rąk kapituły konkursu odebrali: dziekan WZiD płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, dyrektor Instytutu Zarządzania WZiD prof. dr hab. Stanisław Sirko oraz dyrektor Instytutu Logistyki WZiD dr hab. inż. Stanisław Smyk.

Certyfikat „Studia z Przyszłością” uzyskują kierunki studiów, które - w opinii ekspertów - należą do grona akademickiej elity. Warto dołączyć do tego grona – klubu najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych kierunków studiów w Polsce!

Komisja konkursowa wysoko oceniła i wyróżniła kierunki studiów zgłoszone przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia:

  • Certyfikat „Studia z Przyszłością 2019” otrzymał kierunek studiów II stopnia Logistyka,
  • Certyfikat „Studia z Przyszłością 2019” otrzymał kierunek studiów I stopnia Zarządzanie i dowodzenie,
  • Certyfikat Nadzwyczajny „Lider innowacji” dodatkowo otrzymał kierunek studiów II stopnia – Logistyka (otrzymują go te kierunki i specjalności studiów, które wdrożyły najbardziej innowacyjne i unikalne rozwiązania w procesie dydaktycznym).

Przyznane certyfikaty potwierdzają przyjęty na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia kierunek transformacji programów kształcenia zgodnie z najnowszymi trendami i oczekiwaniami interesariuszy zewnętrznych.

Odebrane tegoroczne certyfikaty potwierdzają wysoka pozycję Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w obszarze jakości kształcenia.

Warto podkreślić, że od wczoraj wszystkie kierunki studiów prowadzone na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia legitymują się prestiżowym certyfikatem „Studia z Przyszłością”.

***
Dziekan Wydziału Zarzadzania i Dowodzenia – płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec składa serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom Wydziału, zaangażowanym w opracowanie programów kształcenia oraz ich ciągłe udoskonalenie, wyrażając jednocześnie przekonanie, że razem możemy jeszcze wiele zrobić dla poprawy jakości kształcenia, co jest szczególnie ważne dla naszych Studentów… „Nie spoczywajmy na laurach…”

Fot. www.studiazprzyszloscia.pl


wróć