MENU

Rozpoczęcie współpracy pomiędzy WZiD a Wydziałem Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

W dniu 15 marca 2019 roku, w ramach II Krajowej Konferencji Naukowej z cyklu: „Przedsiębiorstwa przyszłości polskiego przemysłu obronnego”, organizowanej przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, podpisane zostało porozumienie o współpracy w zakresie działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz rozwoju naukowego nauczycieli akademickich pomiędzy Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej a Wydziałem Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Podpisane porozumienie ma na celu zdynamizowanie współpracy obydwu Wydziałów na rzecz rozwoju nauk o zarządzaniu i jakości.


wróć