MENU

Przedsiębiorstwa przyszłości polskiego przemysłu obronnego - relacja z konferencji

15 marca w Akademii Sztuki Wojennej odbyła się II Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu: „Przedsiębiorstwa przyszłości polskiego przemysłu obronnego”, zorganizowana przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, we współpracy z Wydziałem Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia – płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec wraz z prorektorem ds. naukowych Akademii Sztuki Wojennej – płk. dr. hab. Tadeuszem Zielińskim.

Konferencja podzielona została na cztery sesje. Pierwsza z nich miała charakter debaty. Zaproszono do niej wybitnych specjalistów reprezentujących Ministerstwo Obrony Narodowej, Sztab Generalny Wojska Polskiego, przedstawicieli przemysłu obronnego oraz środowiska akademickiego.  Tematem przewodnim była „Przyszłość polskiego przemysłu obronnego”. Dyskusję o warunkach rozwoju przemysłu obronnego, wymianie doświadczeń kadry zarządzającej, a także identyfikacji obszarów problemowych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym w kontekście założeń polityki obronnej oraz polityki bezpieczeństwa państwa moderował płk dr hab. Tadeusz Zieliński.

W sesji drugiej skupiono się na zagadnieniach dotyczących zarządzania produktem przemysłu zbrojeniowego. Swoje prace zaprezentowało siedmiu uczestników studiów podyplomowych Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej. Moderatorem sesji był płk dr hab. Tomasz Jałowiec.

W sesji trzeciej zaprezentowali się partnerzy biznesowi konferencji, realizujący zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa.

W ostatniej, czwartej, sesji wystąpiło pięcioro uczestników studiów podyplomowych, którzy zaprezentowali wyniki swoich prac w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej. Przewodniczącym sesji był prof. dr hab. Stanisław Sirko.

Podczas wszystkich sesji uczestnicy konferencji prowadzili otwartą i merytoryczną dyskusję dotyczącą poszczególnych zagadnień organizacji i funkcjonowania polskiego przemysłu obronnego oraz ich relacji z siłami zbrojnymi. Dzięki przedstawieniu różnych stanowisk i argumentów, możliwe było wypracowanie rekomendacji, których wdrożenie może wesprzeć funkcjonowanie polskich spółek zbrojeniowych.

Konferencję zakończył dziekan Jałowiec, wręczając certyfikaty uczestnictwa i zapraszając na kolejną edycję konferencji, która odbędzie się już 28 czerwca 2019 roku w Akademii Sztuki Wojennej.


wróć