MENU

Inauguracja 3. edycji studiów podyplmowych "Zarządzanie kulturą w Wojsku Polskim"

Na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia, 18 lutego 2019 r., miała miejsce uroczysta inauguracja trzeciej edycji studiów podyplomowych Zarządzanie kulturą w Wojsku Polskim dla wytypowanych żołnierzy zawodowych i pracowników wojska zawodowo związanych z kulturą w Siłach Zbrojnych.

Uroczystego rozpoczęcia studiów dokonał płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec – dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia w towarzystwie zaproszonych gości z Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej: płk. Szczepana Głuszczaka – przedstawiciela Dyrektora WCEO, mgr Jolanty Wojtaś-Zapory – kierownika oddziału kultury i mgr Anny Dąb-Kostrzewskiej – opiekuna słuchaczy.

W inauguracji uczestniczyli również: dr Maria Jabłońska-Wołoszyn – opiekun merytoryczny słuchaczy z ramienia WZiD oraz dr Józef Kisiel – odpowiedzialny za sprawy administracyjne na studiach podyplomowych.

Studia Zarządzanie kulturą w Wojsku Polskim są przedsięwzięciem dydaktycznym wspólnie realizowanym przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia oraz Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.


wróć