MENU

Z wykładem eksperckim dla P6 SG WP

12 lutego 2019 roku, na zaproszenie Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, wykładowca WZiD - mjr dr inż. Piotr Maśloch - wygłosił wykład ekspercki na temat: "Koncepcja wojny nowej generacji w ujęciu strategów Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej i innych państw". 

Po zakończeniu części teoretycznej, zgromadzeni oficerowie podjęli aktywną dyskusję na temat poruszonych podczas wykładu zagadnień oraz postawionych hipotez.

***
Zarząd Kierowania i Dowodzenia - P6 uczestniczy w planowaniu wsparcia dowodzenia oraz działań w cyberprzestrzeni na czas pokoju, kryzysu i wojny oraz odpowiada za zarządzanie procesem rozwoju zdolności Sił Zbrojnych do dowodzenia, a także koordynowanie przygotowania i utrzymania Zapasowych Stanowisk Kierowania Obroną Państwa (ZSKOP). Celem działalności Zarządu jest tworzenie warunków do osiągnięcia i utrzymania wymaganego poziomu zdolności do dowodzenia Siłami Zbrojnymi oraz przygotowanie i utrzymanie ZSKOP (www.sgwp.wp.mil.pl).


wróć