MENU

Wizyta w Andaluzji

Celem wyjazdu, zgodnie z wystosowanym przez stronę hiszpańską zaproszeniem było przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu logistyki, zarządzania oraz komunikacji społecznej, a także nawiązanie szerszej współpracy naukowej pomiędzy Uczelniami.

Poza cyklem wykładów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony licznej grupy studentów przedstawiciele WZiD odbyli szereg spotkań oficjalnych oraz roboczych z kadrą naukowo-dydaktyczną hiszpańskiej Uczelni. Ich wynikiem jest m.in. wypracowanie kierunków dalszych, wspólnych działań wpisujących się w ideę umiędzynarodowienia Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj.

Kolejne spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu w Almerii będzie miało miejsce podczas tegorocznej konferencji Public Management 2017. 


wróć