MENU

Wspólne seminarium naukowe WZiD ASzWoj oraz WA WSPol

W dniu 17 maja 2017 r. pracownicy Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej gościli w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w ramach seminarium naukowego nt. Zarządzanie bezpieczeństwem w społecznościach lokalnych. Celem seminarium była wymiana poglądów w zakresie teoretycznych założeń oraz praktycznych rozwiązań w obszarze zarządzania publicznego i bezpieczeństwa, a także uwarunkowań sprawnej realizacji procesów w organizacjach publicznych.

Seminarium naukowe było wspólnym przedsięwzięciem organizowanym przez Wydział Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. W trakcie dwóch sesji, których moderatorami byli Dziekan Wydziału Administracji WSPol mł. insp. dr Janusz Bryk oraz Prodziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, uczestnicy wysłuchali sześciu wystąpień.

Wśród prelegentów z Wydziału Zarządzania i Dowodzenia swoje referaty wygłosiły dr Maria Jabłońska-Wołoszyn nt. Ocena i rozwój potencjału kadry menedżerskiej w służbie publicznej – praktyka wdrożeniowa oraz dr Karina Górska-Rożej nt. Kształtowanie w społecznościach lokalnych odporności na zagrożenia. Oba wystąpienia spotkały się z dużym zainteresowaniem i uznaniem słuchaczy.

W ramach wizyty Władze WSPol zapoznały uczestników seminarium z infrastrukturą i bazą dydaktyczną Uczelni. W przyszłości planowane są kolejne edycje spotkania, ale już w ramach konferencji naukowej.


wróć