MENU

WZiD na konferencji w Dąbrowie Górniczej

Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa Polski z punktu widzenia służb mundurowych oraz środowisk akademickich. Prezentowane wykłady dotyczyły m.in. mapy zagrożeń w społeczeństwie globalnym, roli Sił Zbrojnych w państwie demokratycznym, problemów Zachodu w strategii wobec państw demokratycznych oraz zadań administracji publicznej w systemach bezpieczeństwa narodowego.


wróć