MENU

Komunikat

W dniu 12 czerwca 2017 r., zgodnie z § 46 ust. 1 statutu Akademii Sztuki Wojennej, przeprowadzony został konkurs na funkcję dziekana Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej na kadencję od 1.09.2017 r. do 31.08.2020 r.

 

Na funkcję dziekana Wydziału Wojskowego wybrany został:
płk dr hab. Krzysztof KRAKOWSKI

 

REKTOR-KOMENDANT
/-/ gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ

 

*  *  * 


W dniu 13 czerwca 2017 r., zgodnie z § 46 ust. 1 statutu Akademii Sztuki Wojennej, przeprowadzony został konkurs na funkcję dziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej na kadencję od 1.09.2017 r. do 31.08.2020 r.

 

Na funkcję dziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia wybrany został:
płk dr hab. Tadeusz ZIELIŃSKI

 

REKTOR-KOMENDANT
/-/ gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ


wróć