MENU

Obwieszczenie: skład Rady WZiD

1. Komisja Wyborcza WZiD w dniu 6.06.2017 r. przeprowadziła wybory członków Rady WZiD w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopnień naukowy doktora habilitowanego. Na członków Rady WZiD zostali wybrani:

- prof. dr hab. Stanisław Sirko
- prof. dr hab. Waldemar Kaczmarek
- prof. dr hab. Tomasz Majewski
- prof. dr hab. Paweł Cieślar
- prof. dr hab. inż. Józef Janczak
- prof. dr hab. Stanisław Zajas
- dr hab. Marzena Piotrowska-Trybull
- dr hab. Sylwester Kurek
- dr hab. Stanisław Smyk
- dr hab. Ryszard Chrobak
- dr hab. Żanna Pleskacz
- dr hab. Józef Wróbel
- dr hab. Wiesław Marud
- dr hab. Ryszard Bartnik
- dr hab. Piotr Makowski

2. Komisja wyborcza WZiD w dniu 13.06.2017 r. przeprowadziła wybory członków Rady WZiD w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego. Na członków Rady WZiD zostali wybrani:

- dr Stefan Kurinia
- dr Piotr Górny
- dr Magdalena Kawalec
- dr Dorota Kurek
- dr Jan Szymczyk

3. Komisja Wyborcza WZiD w dniu 13.06.2017 r. przeprowadziła wybory członków Rady WZiD w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Na członków Rady WZiD zostali wybrani:

- mgr Grażyna Górska-Cader
- mgr Wiesława Krakowska
- dr Józef Kisiel

4. Samorząd Doktorantów WZiD na zebraniu w dniu 29.05.2017 r. wybrał przedstawiciela do Rady WZiD w osobie - mgr Pauliny Rosłoń.

5. Samorząd Studentów WZiD na zebraniu w dniu 12.06.2017 r. wybrał przedstawicieli do Rady WZiD w osobach:

- Szymon Kowalik
- Wioletta Szańkowska
- Olga Kurdziałek
- Robert Kamiński
- Zuzanna Florczak
- Wiktoria Urban
- Patryk Czubak.

Komisja Wyborcza Wydziału Zarządzania i Dowodzenia stwierdza, że na dzień 16.06.2017 r. Rada Wydziału Zarządzenia i Dowodzenia liczy 35 członków, z tego członków 31 wyłonionych w drodze wyborów oraz 4 członków z tytułu pełnienia funkcji dziekana lub prodziekana.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYBORCZEJ WZiD
prof. dr hab. Paweł CIEŚLAR

Warszawa, 16.06.2017 r.


wróć