MENU

Zarządzanie Przedsiębiorstwem z Branży Zbrojeniowej - nowe studia podyplomowe w ASzWoj

Przemysł zbrojeniowy jest uznawany za jeden z najważniejszych filarów gospodarki, a to z kolei stawia bardzo wysokie wymagania odnośnie do jakości oferowanych produktów i usług. Osiągnięcie satysfakcjonujących wyników jest swoistą hybrydą, na którą składają się potencjały: produkcyjny, technologiczny, ekonomiczny, intelektualny, ludzki itd. Studia podyplomowe „Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej” dzięki interdyscyplinarnemu programowi kształcenia oraz innowacyjnym formom prowadzenia zajęć wszechstronnie przygotują uczestników do pracy w przedsiębiorstwach z branży zbrojeniowej, jak również w instytucjach resortu obrony narodowej.

WYKŁADOWCY

Studia podyplomowe są zorganizowane i prowadzone przez kadrę Wydziału Zarządzania i Dowodzenia oraz ekspertów m.in. z Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji MON, Centrum Certyfikacji Jakości WLO WAT oraz modelowego przedsiębiorstwa przemysłu zbrojeniowego Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. należącego do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ideę utworzenia i prowadzenia tego kierunku studiów aktywnie wspiera także Ministerstwo Obrony Narodowej.

PRZEDMIOTY

Wśród przedmiotów ujętych w programie kształcenia znajdą się m.in.:

 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem zbrojeniowym,
 • Zarządzanie procesami,
 • System zapewnienia jakości w resorcie obrony narodowej,
 • Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa,
 • Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa,
 • Informatyczne wsparcie zarządzania,
 • Polityka zbrojeniowa,
 • Pozyskiwanie sprzętu wojskowego,
 • Strategie sprzedażowe,
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • Psychologia osiągnięć,
 • Menager jakości.

Zagadnienia zaplanowane do realizacji w ramach wskazanych przedmiotów stanowią kompleksową ofertę dydaktyczną, z której skorzystać mogą absolwenci różnych kierunków studiów, posiadających zróżnicowane doświadczenie zawodowe.

ZAKŁADANE CELE

Absolwent kierunku „Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej” będzie przygotowany (w teorii i w praktyce) do pełnienia funkcji koordynacyjnych i analitycznych w jednostkach biznesowych oraz publicznych. Dzięki umiejętnościom rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa z branży zbrojeniowej, absolwent będzie zdolny do podejmowania kluczowych decyzji zarówno w czasie pokoju, jak i kryzysu czy wojny.   

Absolwenci podyplomowych studiów „Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej” otrzymają świadectwo ukończenia studiów, wydane przez WZiD ASzWoj oraz certyfikat Menadżera jakości - przedstawiciel ds. GQA, wydane przez CCJ WLO WAT.

Realizacja zamierzeń dydaktycznych w ramach wskazanego kierunku umożliwi firmom i instytucjom pozyskiwanie odpowiednio wyszkolonych pracowników, będących specjalistami z zakresu przemysłu obronnego i bezpieczeństwa państwa.  

* * *

Oferta studiów w Akademii Sztuki Wojennej skierowana jest nie tylko do pracowników resortu obrony narodowej czy firm specjalizujących się w przemyśle obronnym, ale do wszystkich podmiotów gospodarczych i instytucji, które dostrzegły, że odpowiednio przygotowany i wykształcony pracownik stanowi klucz do sukcesu dla każdej organizacji.

Koordynatorem programu kształcenia z ramienia Akademii Sztuki Wojennej jest dr Aneta Nowakowska-Krystman (a.krystman@akademia.mil.pl).


wróć