MENU

WZiD rozpoczął nowy rok akademicki

Zebranych w auli im. gen. F. Gągora powitał dziekan Wydziału, płk dr hab. Tadeusz Zieliński, który zapewnił studentów, że dokonali słusznego wyboru, decydując się na studia w WZiD. Wyraził także głęboką nadzieję, że nowi studenci aktywnie włączą się w życie uczelni, podejmując pracę w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Dziekan Zieliński złożył życzenia i zachęcił uczestników spotkania do korzystania z wiedzy i doświadczenia nauczycieli akademickich. Kończąc, przedstawił władze oraz strukturę Wydziału. 

Słowa do nowych studentów skierował także Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, Arkadiusz Olszewski. Zachęcił on studentów do udziału w przedsięwzięciach, organizowanych przez Samorząd oraz przekazał najlepsze studenckie życzenia.

Następnie przedstawieni zostali opiekunowie poszczególnych kierunków studiów oraz przedstawiciele dziekanatu. Studenci uzyskali również informacje na temat wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus +. 


wróć