MENU

Pierwsze studia dla kadry zarządzającej przedsiębiorstwami zbrojeniowymi

20 października br., w Akademii Sztuki Wojennej odbyło się uroczyste rozpoczęcie pierwszego cyklu studiów podyplomowych „Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej”. W spotkaniu udział wziął inicjator kierunku, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartosz Kownacki, oraz liczni prezesi, reprezentanci i przedstawiciele spółek zbrojeniowych i instytucji naukowych.

Studia podyplomowe „Zarządzanie przedsiębiorstwem w branży zbrojeniowej” są zorganizowane i prowadzone przez akademicki Instytut Zarządzania (Wydział Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj) przy dużym zaangażowaniu podmiotów i ekspertów specjalizujących się w obszarze studiów, m.in. z: Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji MON, Centrum Certyfikacji Jakości WAT oraz modelowego przedsiębiorstwa przemysłu zbrojeniowego: Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. należącego do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Bartosz Kownacki, sekretarz stanu w ministerstwie Obrony Narodowej – inicjator i orędownik studiów podkreślił, że przez ostatnie 30 lat w naszym kraju brakowało przemyślanej polityki w tym obszarze: – Zaledwie kilka godzin temu wróciłem z Korei i tam wyraźnie zdałem sobie sprawę, że jako państwo nie zdaliśmy tutaj egzaminu. Jest nieco lepiej, ale jeszcze nie możemy powiedzieć, że jest dobrze. Brakuje wciąż w polskim przemyśle zbrojeniowym osób, które będą rozumiały, że ta gałąź przemysłu to jeden z filarów gospodarki, a zarazem bezpieczeństwa państwa. Ten potencjał ludzki trzeba zbudować – zaznaczał.

Głos zabrał także Błażej Wojnicz, prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, głównego partnera programowego studiów. Stwierdził, że kształcenie kadry zarządzającej przemysłem zbrojeniowym w Polsce stanowi potrzebę fundamentalną oraz podziękował władzom Akademii i Wydziału Zarządzania i Dowodzenia za podjęcie się wyzwania przygotowania pierwszej edycji studiów w tym obszarze.

Na zakończenie, płk dr hab. Tadeusz Zieliński, dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj zwrócił się do studentów – pierwszych uczestników studiów „Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej”. – Musicie być świadomi, że te studia są wyjątkowe ze względu na podejmowany zakres zagadnień i możliwości, jakie się potem przed Wam otworzą. Kropla drąży skałę, a ja mam nadzieję, że Wy będziecie nie tylko tą kroplą, ale, że wywołacie prawdziwe tsunami w krajowym przemyśle zbrojeniowym. Zobowiązuję Was do tego – dodał.

Wykłady inauguracyjne wygłosili: płk dr Karol Dymanowski, dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej w MON oraz płk Jacek Najs, dyrektor Biura do Spraw Umów Offsetowych w MON.
 

* * *
 
W pierwszej edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej” weźmie udział 25 słuchaczy (bardzo duże zainteresowanie tym kierunkiem sprawiło, że władze Wydziału Zarządzania i Dowodzenia podjęły decyzję o ograniczeniu liczby słuchaczy - rozważana jest jednocześnie przyspieszona druga edycja). Treści programowe obejmują 200 godzin dydaktycznych realizowanych na 10 zjazdach, rozłożonych na dwa semestry. W programie znajdą się zarówno zajęcia teoretyczne (m.in. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem zbrojeniowym, Polityka zbrojeniowa RP, Analiza ekonomiczno-finansowa), jak praktyczne, w formie wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach zbrojeniowych (w ich ramach omówione zostaną zagadnienia związane z zarządzania procesami oraz zarządzania jakością).

Do udziału w cyklu wykładów, w charakterze tzw. „keynote speakers” zaproszeni zostali m.in. Maciej Małecki, wiceminister w Kancelarii Premiera; Błażej Wojnicz, prezes Zarządu PGZ SA; Piotr Wojciechowski, prezes Zarządu WB Electronics; Krzysztof Krystowski, wiceprezes Leonardo Helicopters CO; Wanda Buk, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa; Krystian Chmielewski, Kongspberg Polska; Konrad Janusz Konefał, prezes PGZ STOCZNIA; Szymon Dankowski, wiceprezes Zarządu Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. w Bydgoszczy oraz Janusz Sobolewski, dyrektor KenBIT.

Absolwent Podyplomowych Studiów pt. Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej otrzyma świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Sztuki Wojennej, oraz certyfikat „Menadżera jakości – przedstawiciela ds. GQA (Government Quality Assurance)”, wydany przez Centrum Certyfikacji Jakości WAT.


wróć