MENU

„Wsparcie mobilności niepełnosprawnych ruchowo żołnierzy i funkcjonariuszy”

Inicjatywa organizacji konferencji o tematyce związanej ze wsparciem mobilności ruchowej żołnierzy i funkcjonariuszy jest odpowiedzią na pilne potrzeby badawczo-analityczne wojskowych ośrodków naukowo-badawczych oraz docelowo – osób z dysfunkcjami ruchowymi. Przedsięwzięcie będzie stanowić istotny element w poszerzaniu i upowszechnianiu wiedzy w społeczeństwie w zakresie nowoczesnych rozwiązań ułatwiających codzienne funkcjonowanie osób, które niegdyś były bardzo aktywne fizycznie, a obecnie są niepełnosprawne. Celem organizatorów jest identyfikacja skali zjawiska oraz możliwości wsparcia mobilności niepełnosprawnych ruchowo żołnierzy i funkcjonariuszy, a także jak najszersze rozpropagowanie podjętej tematyki.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, a jego współorganizatorami: Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Konferencja została podzielona na trzy sesje. Pierwsza będzie dotyczyć dostępności intonacyjno-technicznej przeznaczonej niepełnosprawnym żołnierzom i funkcjonariuszom. Prelegentami tej części będą przedstawiciele: Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Instytutu Transportu Samochodowego. Druga sesja będzie przeznaczona na prezentację floty pojazdów przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, zorganizowana przez Instytut Transportu Samochodowego. Pokaz odbędzie się przed budynkiem Biblioteki Głównej ASzWoj. Ostatnia sesja – trzecia, będzie przeznaczona na sprecyzowanie zadań wspierających niepełnosprawnych ruchowo żołnierzy i funkcjonariuszy. W tej części wystąpienia będą mieli przedstawiciele ośrodków naukowo-badawczych, a w tym: Akademii Sztuki Wojennej, Wyższej Szkoły Policji, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Instytutu Transportu Samochodowego oraz Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Fot. Piotr LISOWSKI (CWDPGP)

Zobacz również:


wróć