MENU

Logistyka – Raport 2019

W spotkaniu, którego gospodarzem był Szef Zarządu Logistyki P-4 płk dr inż. Robert Woźniak, wzięli udział również przedstawiciele Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych, Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, a także oficerowie z poszczególnych komórek organizacyjnych ZL-P4.

Spotkanie było kontynuacją inicjatywy rozpoczętej w trakcie sympozjum naukowego pt. „Rozwój systemu logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” zorganizowanego w murach Akademii Sztuki Wojennej 22 listopada 2017 roku przez Katedrę Podstaw Logistyki Instytutu Logistyki Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj. Kolejne spotkanie zespołu, również w formie sympozjum naukowego, zaplanowano na czerwiec br. w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

ppłk dr inż. Dariusz Grala


wróć