MENU

„Logistyka w naukach o zarządzaniu” z udziałem przedstawicieli ILog WZiD

Celem konferencji było umiejscowienie logistyki w naukach o zarządzaniu oraz wymiana doświadczeń zarówno w zakresie prowadzonych prac naukowo-badawczych, jak i stosowanych ścieżek komercjalizacji wyników omawianych prac, realizowanych przez pracowników naukowo–dydaktycznych w ośrodkach z całej Polski.

Tegoroczną edycję konferencji otworzył wykład dr. hab. inż. Andrzeja Bujaka (prof. WSB) na temat logistyki 4.0, któremu towarzyszyła dyskusja o przyszłości branży TSL. Oficjalną inaugurację konferencji poprzedziły warsztaty metodologiczne, zatytułowane: „Mistrz – uczeń. W pokonywaniu przeszkód na drodze do sukcesu”, które skierowane były do doktorantów, prowadzących prace nad przygotowaniem rozpraw doktorskich.

Następnie delegacja WZiD uczestniczyła w panelu poświęconym logistyce XXI wieku, moderowanym przez dr hab. Ewę Płaczek (prof. UE). Ze szczególnym zainteresowaniem spotkały się zagadnienia dotyczące zastosowania nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań we współczesnych przedsiębiorstwach logistycznych, a także wyartykułowanych zostało wiele problemów związanych chociażby z integracją w łańcuchu dostaw czy budowaniem przewagi konkurencyjnej.

Drugiego dnia konferencji odbył się panel dyskusyjny pt. „Logistyka militarna”, moderowany przez płk dr. hab. inż. Tomasza Jałowca (prof. ASzWoj, członka komitetu naukowego konferencji). Uczestnicy sesji (w tym przedstawiciele polskich uczelni wojskowych) podjęli dyskusję o problemach z zakresu rozwoju współpracy wojskowo-cywilnej w systemie logistycznym SZ RP, efektywności w doskonaleniu zabezpieczenia logistycznego wojsk oraz outsourcingu usług na potrzeby sił zbrojnych. Ponadto, wskazano na wzrost popularności zagadnień związanych z logistyką wojskową wśród środowisk cywilnych i na towarzyszące temu konsekwencje.

Spotkanie naukowe zorganizowane we Wrocławiu zakończył panel ekspercki z udziałem przedstawicieli świata biznesu, poświęcony kierunkom rozwoju logistyki oraz współdziałaniu firm i uczelni wyższych w poszukiwaniu nowych rozwiązań dla branży TSL.

Dwudniowe spotkanie naukowe, dzięki integracji różnych środowisk, stało się przede wszystkim okazją do wymiany poglądów z pogranicza nauki i praktyki, odnoszących do współczesnego wymiaru logistyki.

Fot. WSB


wróć