MENU

Praktyczny wymiar współpracy WZiD i WCBKT S.A.

W dniu 13 marca 2018 roku, w ramach podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy Wydziałem Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj a Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym S.A. prof. dr hab. Stanisław Sirko - Dyrektor Instytutu Zarządzania oraz mgr inż. Sławomir Sobczak - Główny Specjalista ds. Zarządzania Procesowego w WCBKT S.A. w ramach cyklu szkoleń dla pracowników WCBKT S.A., prowadzili zajęcia nt. „Projektowanie procesów i zarządzanie procesami”.

Celem tego przedsięwzięcia było poszerzenie, wyrównanie i zunifikowanie wiedzy pracowników Spółki, realizujących zadania w obszarze projektowania i nadzorowania procesów oraz zarządzania procesami. Szkolenie zostało przeprowadzone w oparciu o rozwiązania wypracowane na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj. 


wróć