MENU

"Dzień Interesariuszy Wewnętrznych" w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia

11 kwietnia br. w Wydziale Zarządzania i Dowodzenia odbył się „Dzień Interesariuszy Wewnętrznych”. Otwarcia obrad dokonał dziekan WZiD, płk dr hab. Tadeusz Zieliński. Podczas inauguracji odbyło się także oficjalne przekazanie certyfikatów, którymi nagrodzono WZiD w ramach III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”. Przypominamy, że w konkursie tym wyróżniony został kierunek „Lotnictwo” (studia I stopnia) oraz „Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej” (studia podyplomowe). 

Celem spotkania było przeprowadzenie szeroko zakrojonych konsultacji w kierunku doskonalenia przyszłych programów kształcenia oraz planów studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich prowadzonych w WZiD. W obradach udział wzięli przedstawiciele Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, Wydziału Wojskowego, Studium Języków Obcych, Wydziału Organizacji Studiów, Studium Wychowania Fizycznego oraz Samorządu Studenckiego.

Wymiana poglądów i ożywiona dyskusja wniosły wiele innowacyjnych pomysłów i treści, które zostaną wykorzystane w przyszłych planach i programach kształcenia. Kolejnym etapem pracy będą spotkania Rad Programowych z Interesariuszami Zewnętrznymi w celu dostosowania programów kształcenia do potrzeb studentów i wymagającego rynku pracy.

 Opracowanie i zdjęcia: dr Małgorzata Lasota

Zobacz również:


wróć