MENU

Sympozjum przemysłowo-naukowe „Zarządzanie przedsiębiorstwem zbrojeniowym”

21 kwietnia br. Wydział Zarządzania i Dowodzenia zorganizował w ramach studiów podyplomowych „Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży zbrojeniowej” pierwsze sympozjum przemysłowo-naukowe. Jego celem było przedstawienie determinantów wpływających na zarządzanie przedsiębiorstwem zbrojeniowym.

Prelegentami, którzy podjęli się omówienia części z determinantów byli m.in.:

  • płk dr Karol Dymanowski, Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej, przedstawił założenia Narodowej Polityki Zbrojeniowej, które wyznaczają kierunek zmian polskiego przemysłu obronnego;
  • płk dr inż. Ryszard Lewiński, Szef Oddziału Koordynacji Badań Naukowych DNiSzW MON, omówił  wpływ B+R na zarządzanie przedsiębiorstwem zbrojeniowym, którego celem jest zaspokojenie potrzeb sprzętowych polską armię;
  • przedstawiciele firm Simple S.A., Atos Polska S.A., UIBS Teamwork Sp. z o.o., zaprezentowali systemy, rozwiązania IT możliwe do aplikacji w przedsiębiorstwach zbrojeniowych;
  • w odniesieniu do rozwiązań IT ważny aspekt bezpieczeństwa informacyjnego poruszył oficer ABW Bartosz Orlicz-Rabiega;
  • dziennikarz Maciej Miłosz, Dyrektor Biura Analiz Fundacji im. K. Pułaskiego Tomasz Smura, omówili rolę branżowych publikacji prasowych i raportów.

Wymienione aspekty determinują rodzaj i skalę podejmowanego przez przedsiębiorstwo ryzyka, które zreferował Prezes Zarządu Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. Piotr Kisiel.

Należy podkreślić, że Seminarium jest jednym z wielu przedsięwzięć podjętych przez Akademię Sztuki Wojennej mających za celu wsparcie naukowe polskiego przemysłu obronnego.

Oprac. Aneta Nowakowska-Krystman


wróć