MENU

Lotnicza konferencja w Rzeszowie

W dniach 24-25 kwietnia br. na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii - nowe wyzwania zorganizowana przez Zakład Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji UR wraz z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa  - ELSA Rzeszów.

Podczas konferencji, w której udział wzięło ok. 100 uczestników z 10 krajowych uczelni wyższych i jednej z Ukrainy oraz 5 firm i instytucji, omawiano zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowej żeglugi powietrznej, prawa kosmicznego, statusu prawnego bezzałogowych statków powietrznych oraz praw pasażerów linii lotniczych. W czterech sesjach plenarnych zaprezentowano osiągnięcia różnych środowisk naukowych oraz instytucji i organizacji lotniczych. Po każdej sesji miały miejsce burzliwe dyskusje. Na zakończenie pierwszego dnia obrad odbyła się uroczysta kolacja oraz integracja uczestników tego wydarzenia naukowego.

W tegorocznej edycji konferencji po raz kolejny uczestniczyli przedstawiciele Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej: dziekan – płk dr hab. Tadeusz Zieliński, który wystąpił z referatem nt.: Zdalnie sterowane systemy powietrzne - perspektywa Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, kierownik Katedry Zarządzania Lotnictwem Cywilnym – dr hab. Telesfor Marek Markiewicz, który przedstawił prawne i instytucjonalne aspekty cywilno-wojskowej współpracy w zarządzaniu ruchem lotniczym w Polsce oraz studentka drugiego roku studiów magisterskich kierunku LotnictwoDolores Gracja Piwek, która omówiła proces identyfikacji zagrożeń oraz zarządzania ryzykiem w systemie zarzadzania bezpieczeństwem instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej. Według zapewnień organizatorów zaprezentowane referaty i nadesłane artykuły zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej.

Zdjęcia: Organizatorzy konferencji


wróć