MENU

Sopockie spotkania menadżerów jakości

W dniach 15-16 maja 2018 r. w Sopocie odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Menadżerów Jakości, Produkcji i Logistyki. Konferencyjne spotkania panelowe były miejscem wymiany doświadczeń a jednocześnie prezentacji osiągnięć z zakresu wykorzystania narzędzi jakości w praktyce gospodarczej.

W ramach konferencji pracownicy Wydziału Zarzadzania i Dowodzenia: dr inż. Izabela Horzela, dr Aneta Nowakowska-Krystman i dr Joanna Antczak współprowadzili wraz z przedstawicielami WCBKT panele ekspertów, dotyczące zarządzania jakością oraz zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach realizujących zadania na rzecz obronności państwa.

Efektem konferencji, poza popularyzacją osiągnięć, będzie realizacja wspólnych projektów. Pierwsze jeszcze w tym roku.


wróć