MENU

Dylematy współczesnego zarządzania

W sesjach spotkali się m.in. przedstawiciele Akademii Sztuki Wojennej i Uniwersytetów: Jagiellońskiego, Szczecińskiego oraz Ekonomicznego we Wrocławiu. Wydział Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj reprezentowały dr inż. Izabela Horzela, dr Aneta Nowakowska-Krystman, dr Maria Jabłońska-Wołoszyn oraz w sesji młodych naukowców doktorantki: Marta Pawelczyk i Katarzyna Murawska.

Tematyka prezentowana na Konferencji przez naszych przedstawicieli dotyczyła rozwoju, szacowania potencjału i zarzadzania wiekiem w SZ RP. Konferencja pozwoliła na wymianę doświadczeń, poznanie dobrych praktyk oraz nawiązanie kontaktów naukowych, które przełożą się na wypracowanie praktycznych rozwiązań w zakresie obronności i bezpieczeństwa.


wróć