MENU

Warszawskie Dni Logistyki z udziałem przedstawicieli WZiD

W tegorocznej edycji, odbywającej się pod hasłem „Nowoczesne koncepcje w zarządzaniu łańcuchami dostaw”, uczestniczyli przedstawiciele Koła Naukowego Studentów Logistyki ILog WZiD w składzie: Monika Kulesza, Paulina Bącik, Dominika Gałęzowska, Daniel Białek, Piotr Dudkiewicz oraz Anna Skurzyńska. Studenci, poza uczestnictwem w sesjach i panelach dyskusyjnych, drugiego dnia mieli okazję uczestniczyć także w wybranych warsztatach prowadzonych przez praktyków logistyki z firm: SCG Express Delivery, Pekaes, C.H. Robinson oraz Poczta Polska.

W „Warszawskich Dniach Logistyki” wziął udział również prodziekan WZiD płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, który przybliżył temat pt. „Współczesne koncepcje w zarządzaniu wojskowymi łańcuchami dostaw”. Profesor Jałowiec współtworzył także tegoroczną Radę Programową Konferencji oraz moderował, wraz z dr hab. inż. Elżbietą Szymańską, jedną z sesji plenarnym, w której głos zabrali zarówno naukowcy, jak i przedstawiciele takich firm jak Amazon czy Poczta Polska.

Celem konferencji było zaprezentowanie dorobku naukowego ekspertów z zakresu logistyki, doświadczeń praktycznych przedstawicieli biznesu oraz wymiana poglądów dotyczących nowoczesnych koncepcji w zarządzaniu łańcuchami dostaw. W tym naukowym spotkaniu wzięli udział zarówno pracowni naukowi uczelni, doktoranci, studenci oraz przedstawiciele biznesu. Przedstawiciele WZiD z przyjemnością będą uczestniczyć w kolejnych edycjach tego ogólnopolskiego wydarzenia.


wróć