MENU

Konferencja Naukowa Logistyki Stosowanej z udziałem IL WZiD

Celem Konferencji była popularyzacja osiągnięć naukowych, wymiana doświadczeń dotyczących logistyki wojskowej i cywilnej oraz integracja środowiska logistycznego.

Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej reprezentowali: prodziekan - płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, który wystąpił z referatem nt.: Dylematy oceny efektywności logistycznej w siłach zbrojnych oraz współmoderował pierwszą sesję Konferencji, kierownik Katedry Podstawy Logistyki - ppłk dr inż. Krzysztof Zadorożny, ppłk dr inż. Dariusz Grala oraz dr Joanna Antczak, która przedstawiła wartościowanie technologii w systemach zarządzania logistycznego.

Konferencja pozwoliła na wymianę wiedzy i doświadczeń, poznanie dobrych praktyk i zarazem  nawiązanie kontaktów naukowych oraz z przedsiębiorcami z branży logistycznej.

Opracowała: dr Joanna Antczak
Zdjęcia: materiały WAT


wróć