MENU

Logistyczna współpraca uczelni wojskowych

14 czerwca br. przedstawiciele Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj wzięli udział w seminarium naukowym nt. „System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”, zorganizowanym na terenie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

W spotkaniu uczestniczyły delegacje z Zarządu Logistyki P4 Sztabu Generalnego oraz wszystkich uczelni wojskowych, w tym: Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych, Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej oraz Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

W ramach spotkania podpisano rozszerzoną deklarację współpracy w zakresie wspólnego opracowania raportu pt. „System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Raport 2019”. Podpisano również bilateralne umowy o współpracy pomiędzy Wydziałami – sygnatariuszami porozumienia.

Tematyka spotkania obejmowała problematykę oceny stanu bieżącego oraz transformacji systemu logistycznego Sił Zbrojnych RP w aspekcie potrzeb systemu obronnego państwa. Spotkanie było kontynuacją inicjatywy podjętej w listopadzie 2017, której celem oprócz opracowania raportu jest integracja środowisk logistycznych uczelni wojskowych. Kolejne spotkanie zespołu, również w formie sympozjum naukowego, zaplanowano na wrzesień br. w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Z ramienia Wydziału Zarządzania i Dowodzenia w seminarium wzięli udział: dziekan WZiD płk dr hab. Tadeusz Zieliński, prodziekan WZiD płk dr hab. inż. Tomasz Jałowiec, a także dr hab. inż. Stanisław Smyk, dr hab. inż. Ryszard Chrobak, ppłk dr inż. Krzysztof Zadorożny, dr Maciej Kaźmierczak oraz mjr mgr inż. Marcin Gromek z Wydziału Wojskowego

Opracował:
ppłk dr inż. Krzysztof Zadorożny

Zdjęcia: AWL


wróć