MENU

WYDZIAŁ SPRAW STUDENCKICH, DOKTORANCKICH I PROMOCJI CZYNNY W SOBOTĘ!

Zapraszamy wszystkich studentów/doktorantów do złożenia dokumentów dotyczących Świadczeń Pomocy Materialnej.

Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji będzie czynny 19 stycznia 2019 r. w godzinach 9.00 – 14.00.

Każdy student, który potrzebuje podpisu z Biura Karier na karcie obiegowej, może się zgłosić tego dnia do budynku nr 94, nr pokoju 21!


wróć