MENU

Relacja - Bazowy program szkoleniowy taktyki i technik interwencyjnych dla zespołów 2 osobowych

W dniach 26 - 28 października 2018 r. na terenie obiektów sportowych Katedry Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie gościli instruktorzy z Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych.

W ciągu trzech dni przy współudziale władz ASzWoj, zorganizowane zostały zajęcia dedykowane dla  studentów uczelni, a także odbył się staż szkoleniowy z zakresu „Bazowego programu szkoleniowego taktyki i technik interwencyjnych dla zespołów 2 osobowych” , w których czynny udział brali także studenci ASzWoj oraz funkcjonariusze m.in.: Policji, SW, Straży Gminnych, pracownicy ochrony, SOL oraz żołnierze WP.

W trakcie zajęć uczestnicy mieli okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami podejmowania interwencji w szczególności bezpieczeństwa własnego i partnera, interwencji przeprowadzanych zgonie z prawem, itp.  
Jednym z istotnych założeń programu jest niemedialność technik użytych do przeprowadzenia interwencji, co jest odpowiedzią na zmiany dotyczące wprowadzanego obowiązku nagrywania przeprowadzanych interwencji przez funkcjonariuszy.
Instruktorom z PZISM zależy na jak najszerszej wymianie doświadczeń.

W niedzielne popołudnie, po zakończonym stażu, uczestnicy zostali uhonorowani certyfikatami PZISM poświadczającymi odbycie szkolenia. Sami uczestnicy w rozmowach podkreślają, że tego typu spotkań powinno być więcej i już chętnie zapowiadają się na następne szkolenie organizowane przez PZISM.

 


wróć