MENU

WYDZIAŁ SPRAW STUDENCKICH, DOKTORANCKICH I PROMOCJI CZYNNY W NIEDZIELĘ!

UWAGA STUDENCI I DOKTORANCI!

Wydział Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji będzie czynny 21 października 2018 r. w godzinach 8.00 – 13.00.

Zapraszamy wszystkich studentów/doktorantów do złożenia dokumentów dotyczących Świadczeń Pomocy Materialnej.

Każdy student, który potrzebuje podpisu z Biura Karier na karcie obiegowej, może się zgłosić tego dnia do budynku nr 94, nr pokoju 21!


wróć