MENU

Akademickie "Pacta Conventa" na rok akademicki 2018/2019

11 października 2018 roku władze ASzWoj, reprezentowane przez prorektora ds. studenckich prof. dr. hab. Jarosława Gryza,  przekazały studentom "Academici Pacta Conventa" – zebraną ofertę zajęć dodatkowych, z której studenci ASzWoj mogą korzystać w roku akademickim 2018/2019.

Dokument został parafowany w Sali Tradycji ASzWoj przez prorektora ds. studenckich prof. dr. hab. Jarosława Gryza oraz przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Kubę Gradusa, w obecności kierownika Wydziału Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji dr Joanny Zagdańskiej, Samorządu Studenckiego (URSS ASzWoj) i przedstawicieli studentów.

Profesor Gryz wyjaśnia: - Akademickie Pacta Conventa – czyli „warunki uzgodnione” – to symboliczne podkreślenie tego, że władzom Akademii Sztuki Wojennej zależy na pełnym, zrównoważonym rozwoju naszych podopiecznych. To studenci wyjątkowej uczelni, w której można zdobyć certyfikat znajomości języka obcego uznawany przez NATO, spotkać się z żołnierzami i realnymi zadaniami wykonywanymi na rzecz obronności państwa, rozwinąć wiedzę i pasje, które być może zaowocują w późniejszym życiu zawodowym.

W obszernym informatorze znajduje się zbiór wszystkich zajęć dodatkowych, w tym aktywności naukowych, sportowych i hobbystycznych, z których mogą korzystać studenci naszej uczelni. Można w nim znaleźć rejestr organizacji studenckich i kół naukowych, spis sekcji i klubów sportowych, grup artystycznych i kreatywnych, a ponadto zestawienie oferty e-learningowej i językowej, oferowanych przez funkcjonujące w Akademii komórki organizacyjne.

 Z myślą o miłośnikach podróżowania znalazło się także zestawienie wszystkich możliwości praktyk, staży i wymiany semestralnej w ramach programu Erasmus +. Dokument uzupełnia informacja na temat różnorodnych stypendiów, możliwych do uzyskania w naszej Alma Mater.

Większość informacji, które znalazły się w „Pacta Conventa”, można znaleźć na stronie uczelni. Są one jednak rozproszone na podstrony wydziałowe i zwłaszcza studenci pierwszego roku mogą mieć kłopot, by się w tym odnaleźć. W przygotowanym kompendium wszystko jest w jednym miejscu, więc łatwiej wyszukać to, co nas interesuje – mówi Kuba Gradus, przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego ASzWoj. – Być może dzięki tej inicjatywie niektórzy ze studentów przekonają się do większego zaangażowania w życie studenckie uczelni – dodaje.

Akademickie „Pacta Conventa" po raz pierwszy podpisane zostało w grudniu zeszłego roku, a jej pomysłodawcą był prorektor ds. studenckich prof. dr. hab. Jarosław Gryz. Oferta została zaktualizowana i będzie obowiązywać do końca roku akademickiego 2018/2019.

Zobacz więcej: „Polska Zbrojna” o zeszłorocznym „Pacta Conventa” dla studentów ASzWoj

***

Zawartość „Akademici Pacta Conventa” na rok akdemicki 2018/2019:

1. Inicjatywy Uczelnianej Rady Samorządu Studentów ASzWoj

2. Koła naukowe i organizacje studenckie

3.  Biuro Karier - planowanie ścieżki zawodowej

4. Zagraniczne oferty praktyk w ramach programu ERASMUS +

5. Studencka wymiana zagraniczna w ramach uczelni partnerskich

6. Szkolenia e-learningowe

7. Oferta sportowa (SWFiS) i sekcje Akademickiego Związku Sportowego

8. Kształcenie językowe – w tym egzaminy wg normy STANAG 6001

9. Pomoc materialna

10. Biblioteka Główna

11. Strefa kulturalno-oświatowa – Wydział Wychowawczy (Klub ASzWoj)

 

Tekst/Foto: Sekcja Komunikacji Społecznej ASzWoj


wróć