MENU
18kwi

Wizyta studentów WBN w Areszcie Śledczym w Warszawa - Grochowie

16 kwietnia 2019 roku grupa studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, realizując program nauczania z przedmiotu Zwalczanie przestępczości, odwiedziła Areszt Śledczy w Warszawie - Grochowie.

17kwi

Spotkanie wielkanocne Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego

16 kwietnia 2019 r. w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie wielkanocne z udziałem kierownictwa Wydziału, zaproszonych gości, kadry naukowo-dydaktycznej, pracowników oraz przedstawicieli Samorządu Studenckiego.

16kwi

Nasi studenci w Parlamencie Studentów Rzeczpospolitej Polskiej

Z dumą pragniemy ogłosić, że studenci Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj weszli w tegoroczny skład zespołów zadaniowych Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej.

16kwi

Sukces naszych studentów w Rumunii

Pięcioro studentów Akademii Sztuki Wojennej wzięło udział w międzynarodowej konferencji naukowej Secosaft 2019 poświęconej naukom o bezpieczeństwie i obronności. Konferencja zorganizowana w dniach 11-13 kwietnia przez Nicolae Balcescu Land Forces Academy w Sibiu okazała się sukcesem...

15kwi

Zajęcia w Rosomak S.A.

11 kwietnia Organizacja Studencka Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego odbyła podróż studyjną do siedziby przedsiębiorstwa zbrojeniowego Rosomak S.A. wchodzącego w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

15kwi

Rozpoczęcie szkolenia w ramach WKO

W ramach Wyższych Kursów Obronnych, 15 kwietnia 2019 r., w Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęło się szkolenie  kolejnej grupy słuchaczy.

12kwi

Zakończenie kwietniowej edycji kursu zarządzania kryzysowego

12 kwietnia zakończyła się kolejna edycja Kursu Zarządzania Kryzysowego. W 5-dniowym (08.-12.04.) szkoleniu wzięły udział osoby, które na co dzień zajmują się zarządzaniem kryzysowym w administracji publicznej bądź też w sektorze niepublicznym.

09kwi

Rozpoczęcie szkolenia w ramach WKO (8 kwietnia 2019 r.)

8 kwietnia 2019 roku, w ramach Wyższych Kursów Obronnych, w Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęło się szkolenie obronne grupy komendantów komend głównych i wojewódzkich policji, państwowej straży pożarnej, służby ochrony państwa, oddziałów straży granicznej oraz dyrektorów i...

08kwi

Zakończenie kursu obronnego - 5 kwietnia 2019 r.

W dniu 5 kwietnia 2019 roku zakończył się kurs obronny dla 21 pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorstw, w tym 10 pracowników z województwa podkarpackiego. Za organizację kursu oraz jego realizację odpowiedzialny był Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN...

05kwi

Spotkanie Redakcji czasopism naukowych: Security and Defence Quarterly oraz Przeglądu Nauk o Obronności

W dniu 05.04.2019 r. w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie Redakcji czasopism naukowych: Security and Defence Quarterly oraz Przeglądu Nauk o Obronności, afiliowanego przez Wojskową Akademię Techniczną.

29mar

Udział przedstawiciela ASzWoj w seminarium zorganizowanym przez RCB

W dniu 26 marca 2019 r. w siedzibie RCB, w gmachu MSWiA odbyło się seminarium nt. „Gotowość cywilna a wsparcie operacji wojskowej. Rola przedsiębiorstw w przygotowaniach obronnych”. Organizatorem przedsięwzięcia było Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

25mar

Zakończenie kursu obronnego - 22 marca 2019 r.

W dniu 22 marca 2019 roku zakończył się kurs obronny dla 25 pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorstw, w tym 10 pracowników z województwa opolskiego. Za organizację kursu oraz jego realizację odpowiedzialny był Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj.

25lut

Seminarium naukowe nt.: "Gaz skroplony (LNG) w gminach - strategiczny surowiec w walce ze smogiem"

W dniu 21 lutego 2019 r. w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się seminarium naukowe nt.: „Gaz skroplony (LNG) w gminach – strategiczny surowiec w walce ze smogiem”, zorganizowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki...

21lut

Z żalem zawiadamiamy o śmierci doktorantki WBN śp. Marzeny Araźnej

18sty

Polski przemysł kosmiczny a cyberbezpieczeństwo

W dniu 17 stycznia 2019 r. w Warszawie w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego odbyło się otwarte seminarium naukowe nt. „Polski przemysł kosmiczny a cyberbezpieczeństwo”. Przedsięwzięcie stanowiło efekt współpracy Akademii Leona Koźmińskiego oraz Akademii Sztuki...

14sty

Legia Akademicka 2019 - AKTUALIZACJA (4.02.2019 r.)

Zgłoś się do programu LEGIA AKADEMICKA w Akademii Sztuki Wojennej.

20gru

SEMINARIUM NAUKOWE NT.: SIŁY ZBROJNE RP W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM

W dniu 19 grudnia 2018 roku odbyło się seminarium naukowe pt.: Siły Zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym. Przedsięwzięcie stanowiło efekt współpracy Katedr Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Nauk o Bezpieczeństwie oraz Powszechnej Obrony Narodowej Wydziału Bezpieczeństwa...

19gru

Spotkanie wigilijne Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego

18 grudnia 2018 r. w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie wigilijne z udziałem kierownictwa Wydziału, zaproszonych gości, kadry naukowo-dydaktycznej, pracowników, doktorantów oraz członków samorządu studenckiego.

11gru

Rozpoczęcie szkolenia w ramach WKO (10 grudnia 2018 r.)

Kolejne szkolenie obronne grupy komendanci komend głównych i wojewódzkich: policji, państwowej straży pożarnej,  komendanci oddziałów straży granicznej, dyrektorzy i komendanci służby więziennej.

10gru

Zakończenie szkolenia obronnego funkcjonariuszy Służby Więziennej

W dniu 7 grudnia br. zakończył się trwający 5 dni kurs obronny dla 37 funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. Program kursu obejmował problematykę bezpieczeństwa narodowego RP oraz wybrane problemy przygotowań obronnych państwa, z podkreśleniem miejsca i roli...

09gru

Studenci na szkoleniu poligonowym w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej

W dniach 2-5.12.2018 roku w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie dwójka studentów Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Marta Adamczewska i Mateusz Adamczyk wzięli udział w szkoleniu poligonowym. Nasi studenci zrzeszeni w Jednostce Strzeleckiej 1401 Związku...

07gru

Poland and the Brexit Negotiations Challenge to the EU and NATO 2018

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Studiów Strategicznych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego.

05gru

Seminarium Naukowe nt. "Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa społecznego"

Dnia 3 grudnia 2018 roku w Warszawie odbyło się Seminarium Naukowe nt. „Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa społecznego”, zorganizowane przez Katedrę Edukacji dla Bezpieczeństwa i Instytut Podstaw Bezpieczeństwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej (WBN...

05gru

Zajęcia w Urzędzie Dzielnicy Warszawa Rembertów

5 grudnia 2018 roku studenci Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego uczestniczyli w zajęciach terenowych w Urzędzie Dzielnicy Warszawa Rembertów w ramach przedmiotu Podstawy bezpieczeństwa pozamilitarnego. Zajęcia wchodzą w skład uzgodnionej serii zajęć praktycznych mających na celu...

05gru

Spotkanie studentów z przedstawicielami służb działających na rzecz bezpieczeństwa państwa

29 listopada w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie studentów z insp. Mariuszem Ciarką – rzecznikiem Komendanta Głównego Policji oraz z gen. Andrzejem Pawlikowskim – szefem Biura Ochrony Rządu w latach 2006-2007 i 2015-2017. Celem spotkania było przybliżenie studentom...

05gru

Międzynarodowe seminarium eksperckie "The Horn of Africa"

Spotkanie odbyło się z udziałem międzynarodowych gości: prof. Viktora Marsaia z National University of Public Service na Węgrzech i Qale'aba Tadessego z Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Ambo w Etiopii.

04gru

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej - wyzwania i rekomendacje

W dniach 21-22.11.2018 przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej wzięli udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Kongresie pt. Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej - wyzwania i rekomendacje.

03gru

Uczelniany Kurs Dydaktyczny

W dniach 5-30.11.2018r. w Akademii Sztuki Wojennej odbyła się kolejna edycja Uczelnianego Kursu Dydaktycznego. Podstawowym celem Kursu jest rozwój i doskonalenie kompetencji dydaktycznych absolwentów kierunków i specjalności z zakresu bezpieczeństwa i obronności, którzy pragną rozwijać...

02gru

Seminarium Naukowe KONSMUND i Samorządów ASzWoj

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej wspólnie z partnerami Konsorcjum Uczelni Mundurowych KONSMUND zorganizował w dniach 30 listopada – 01 grudnia 2018 r. seminarium naukowe połączone z warsztatami studenckimi. Temat seminarium to „Konsorcjum Uczelni Mundurowych...

30lis

Zakończenie listopadowej edycji Kursu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 30. listopada zakończyła się kolejna edycja Kursu Zarządzania Kryzysowego. W 5-dniowym (26.-30.11.) szkoleniu wzięły udział osoby, które na co dzień zajmują się zarządzaniem kryzysowym w administracji publicznej bądź też w sektorze niepublicznym. Pojawiły się też osoby...