MENU
28wrz

Zakończenie szkolenia w ramach WKO (28.09.2017 r.)

28 września 2017 r. uroczystym rozdaniem świadectw z udziałem Prorektora ds. Dydaktycznych ASzWoj płk. prof. dr. hab. inż. Grzegorza Sobolewskiego, Prodziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego płk. dr. hab. Sylwestra Kurka, Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Państwa płk. dr. hab....

27wrz

Elektroniczna Legitymacja Studencka dla nowych studentów - opłata i odbiór

Opłata za legitymację:

Na nr subkonta prosimy wpłacić 17 zł tytułem Elektroniczna Legitymacja Studencka.

25wrz

Zakończenie szkolenia w ramach WKO (22 września 2017 r.)

22 września 2017 r. uroczystym rozdaniem świadectw z udziałem Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego płk. dr. Andrzeja Wochna, Prorektora ds. Dydaktycznych AON płk. prof. dr. hab. inż. Grzegorza Sobolewskiego, Prodziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego...

25wrz

Rozpoczęcie szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych

25 września 2017 r. w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęło się szkolenie grupy Dyrektorów Departamentów i Kierowników Komórek Organizacyjnych w Jednostkach Organizacyjnych Obsługujących Prezesa Rady Ministrów oraz ich Zastępcy (w tym Prokuratury i Sądów...

25wrz

Konferencja "Training Through Gaming"

W dniach 19-20 września, Uniwersytet Nauk Stosowanych Laurea w Espoo w Finlandii, zorganizował konferencję podsumowującą dotychczasowe wyniki badań oraz osiągnięcia w projekcie Horizon 2020 „Gaming for Peace” (2016-2019), którego Akademia jest aktywnym uczestnikiem.

18wrz

Rozpoczęcie szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych

18 września 2017 r. o godz. 08:30 w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęło się szkolenie grupy Kierowników Oddziałów Spraw Obronnych w Wydziałach Zarządzania Kryzysowego Województw oraz przedstawicieli Komórek Obronnych Urzędów Marszałkowskich w ramach...

01wrz

"Legia Akademicka" - pilotażowy program ochotniczego szkolenia studentów

Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca ideę ochotniczego szkolenia studentów. „Legia Akademicka” to uruchomiony przez MON pilotażowy program skierowany do studentów.  Wzorem lat  2003 -2008 szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku...

30sie

Kurs Profilaktyczny z programem redukcji stresu

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej „Między Ludźmi” i Fundacja Polski Instytut Mindfulness „Polim” zapraszają studentów warszawskich uczelni do udziału w bezpłatnym projekcie: „Intensywny Kurs Profilaktyczny z ośmiotygodniowym programem redukcji...

01sie

KOMUNIKAT w sprawie wyboru na funkcje prodziekanów WBN ASzWoj

W dniu 31 lipca 2017 r., zgodnie z § 47 statutu Akademii Sztuki Wojennej, przeprowadzone zostały konkursy na funkcje prodziekanów ds. dydaktycznych, naukowych i studenckich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej na kadencję od 1.09.2017 r. do 31.08.2020 r.

18lip

Obwieszczenie ws. ogłoszenia konkursu na funkcje prodziekanów WBN

Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej, działając na podstawie § 44 ust. 3 i § 47 ust. 2 statutu Akademii Sztuki Wojennej, ustalonego decyzją Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Akademii Sztuki Wojennej, przedłuża konkurs na...

14lip

Mamy u siebie wyjątkową młodzież! Wywiad z dr Joanną Zagdańską, kierownikiem Wydziału Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji ASzWoj

10lip

Obwieszczenie w sprawie konkursu na funkcję prorektora ds. naukowych

Informuję, że kandydat wyłoniony w drodze konkursu ogłoszonego dnia 5 maja 2017 r. płk dr hab. Bogdan GRENDA złożył rezygnację z funkcji prorektora ds. naukowych ASzWoj.

04lip

Obwieszczenie Komisji Wyborczej ASzWoj ws. wyniku wyborów przedstawicieli do Senatu

Obwieszczenie Komisji Wyborczej ASzWoj ws. wyniku wyborów przedstawicieli do Senatu wśród nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.

04lip

Szkolenie dowódców operacji wielonarodowych NATO

02lip

Komunikat ws. wyboru na funkcję kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej Akademii Sztuki Wojennej

W dniu 30 czerwca 2017 r., zgodnie z § 46 ust. 1 statutu Akademii Sztuki Wojennej, przeprowadzony został konkurs na funkcję dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej na kadencję od 1.09.2017 r. do 31.08.2020 r.

30cze

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2016/17 W AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

Mijający rok akademicki upłynął pod znakiem wielu wyzwań, zarówno organizacyjnych, jak i merytorycznych.

30cze

Uroczyste zakończenie Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej oraz Kursu Doskonalącego dla Kadry Wojskowej Służby Zagranicznej

28 czerwca w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej odbyło się uroczyste zakończenie Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej oraz Kursu Doskonalącego dla Kadry Wojskowej Służby Zagranicznej.

30cze

Zakończenie szkolenia obronnego dla pracowników jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów

W dniu 28 maja 2017 roku zostało zakończone szkolenie obronne dla 32 pracowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.

28cze

Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2016/2017 w WBN

W uroczystym zakończeniu roku akademickiego udział wzięli absolwenci, przedstawiciele władz ASzWoj, pracownicy WBN, a także grono zaproszonych gości.

22cze

Uroczyste zakończenie roku akademickiego w WBN

Serdecznie zapraszamy!

16cze

Komunikat w sprawie wyboru na funkcję kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej Akademii Sztuki Wojennej

Ogłoszenie o wynikach wyborów na funkcję dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego.

14cze

Obwieszczenie Komisji Wyborczej

Komisja Wyborcza Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej ogłasza wyniki wyborów przedstawicieli do Rady Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego wśród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

14cze

Warsztaty „Gaming for Peace”

W dniu 12 czerwca 2017 r. na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego odbyły się warsztaty „Mapping GAP Scenarios to a Competency Framework to Enable Assessment in the Game” w ramach międzynarodowego projektu Horizon 2020 Gaming for Peace (GAP).

12cze

Żołnierz – wzór godny naśladowania

Redakcja wojskowa po raz drugi ogłosiła konkurs literacki pt.: „Polski Żołnierz – etos i duma – na przykładzie historycznym lub współczesnym”. Najlepsze teksty zostaną opublikowane w "Polsce Zbrojnej".

09cze

Obwieszczenie Komisji Wyborczej Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej

Komisja Wyborcza Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej ogłasza wyniki wyborów przedstawicieli do Rady Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego wśród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

09cze

Obwieszczenie Komisji Wyborczej WBN ASzWoj

Komisja Wyborcza Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej ogłasza wyniki wyborów przedstawicieli do Rady Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego wśród pozostałych nauczycieli akademickich.

08cze

Ogłoszenie w sprawie wyboru przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego

Samorząd Doktorantów WBN informuje, że w dniu 14 czerwca 2017 roku o godzinie 13:00 w Sali 201 (blok 25) odbędą się wybory przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału.

31maj

Obwieszczenie Komisji Wyborczej WBN ASzWoj dotyczące wyborów przedstawicieli do RW

Realizując zadania wynikające z § 55 pkt 4, 5, 6 Statutu ASzWoj, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Wyborczego ASzWoj, Komisja Wyborcza Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego informuje, że zebrania wyborcze mające wyłonić przedstawicieli do Rady Wydziału odbędą się w następujących...

30maj

Obwieszczenie Komisji Wyborczej Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj

Komisja Wyborcza Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej ogłasza wyniki wyborów przedstawicieli do Senatu ASzWoj wśród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

26maj

Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych

W dniu 10 maja 2017 roku w auli Biblioteki Głównej ASzWoj odbyła się VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”.