MENU
02lip

Komunikat ws. wyboru na funkcję kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej Akademii Sztuki Wojennej

W dniu 30 czerwca 2017 r., zgodnie z § 46 ust. 1 statutu Akademii Sztuki Wojennej, przeprowadzony został konkurs na funkcję dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej na kadencję od 1.09.2017 r. do 31.08.2020 r.

30cze

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2016/17 W AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

Mijający rok akademicki upłynął pod znakiem wielu wyzwań, zarówno organizacyjnych, jak i merytorycznych.

30cze

Uroczyste zakończenie Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej oraz Kursu Doskonalącego dla Kadry Wojskowej Służby Zagranicznej

28 czerwca w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej odbyło się uroczyste zakończenie Podyplomowych Studiów Wojskowej Służby Zagranicznej oraz Kursu Doskonalącego dla Kadry Wojskowej Służby Zagranicznej.

30cze

Zakończenie szkolenia obronnego dla pracowników jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów

W dniu 28 maja 2017 roku zostało zakończone szkolenie obronne dla 32 pracowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.

28cze

Uroczyste zakończenie roku akademickiego 2016/2017 w WBN

W uroczystym zakończeniu roku akademickiego udział wzięli absolwenci, przedstawiciele władz ASzWoj, pracownicy WBN, a także grono zaproszonych gości.

22cze

Uroczyste zakończenie roku akademickiego w WBN

Serdecznie zapraszamy!

16cze

Komunikat w sprawie wyboru na funkcję kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej Akademii Sztuki Wojennej

Ogłoszenie o wynikach wyborów na funkcję dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego.

14cze

Obwieszczenie Komisji Wyborczej

Komisja Wyborcza Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej ogłasza wyniki wyborów przedstawicieli do Rady Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego wśród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

14cze

Warsztaty „Gaming for Peace”

W dniu 12 czerwca 2017 r. na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego odbyły się warsztaty „Mapping GAP Scenarios to a Competency Framework to Enable Assessment in the Game” w ramach międzynarodowego projektu Horizon 2020 Gaming for Peace (GAP).

12cze

Żołnierz – wzór godny naśladowania

Redakcja wojskowa po raz drugi ogłosiła konkurs literacki pt.: „Polski Żołnierz – etos i duma – na przykładzie historycznym lub współczesnym”. Najlepsze teksty zostaną opublikowane w "Polsce Zbrojnej".

09cze

Obwieszczenie Komisji Wyborczej Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej

Komisja Wyborcza Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej ogłasza wyniki wyborów przedstawicieli do Rady Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego wśród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

09cze

Obwieszczenie Komisji Wyborczej WBN ASzWoj

Komisja Wyborcza Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej ogłasza wyniki wyborów przedstawicieli do Rady Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego wśród pozostałych nauczycieli akademickich.

08cze

Ogłoszenie w sprawie wyboru przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego

Samorząd Doktorantów WBN informuje, że w dniu 14 czerwca 2017 roku o godzinie 13:00 w Sali 201 (blok 25) odbędą się wybory przedstawiciela doktorantów do Rady Wydziału.

31maj

Obwieszczenie Komisji Wyborczej WBN ASzWoj dotyczące wyborów przedstawicieli do RW

Realizując zadania wynikające z § 55 pkt 4, 5, 6 Statutu ASzWoj, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Wyborczego ASzWoj, Komisja Wyborcza Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego informuje, że zebrania wyborcze mające wyłonić przedstawicieli do Rady Wydziału odbędą się w następujących...

30maj

Obwieszczenie Komisji Wyborczej Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj

Komisja Wyborcza Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej ogłasza wyniki wyborów przedstawicieli do Senatu ASzWoj wśród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

26maj

Zarządzanie kryzysowe w aspekcie zagrożeń terrorystycznych

W dniu 10 maja 2017 roku w auli Biblioteki Głównej ASzWoj odbyła się VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”.

26maj

Zakończenie kursu obronnego dla pracowników administracji publicznej i przedsiębiorców

W dniu 19 maja 2017 r. zakończył się 5-cio dniowy kurs obronny dla 18 pracowników realizujących zadania obronne w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach.

25maj

Przedstawiciele WBN na konferencji w Białymstoku

23maj

Konferencja naukowa połączona z jubileuszem 70-lecia urodzin prof. dr hab. Jacka Pawłowskiego

W dniu 19 maja 2017 roku w auli Biblioteki Głównej ASzWoj odbyła się konferencja naukowa połączona z jubileuszem 70-lecia urodzin prof. dr hab. Jacka Pawłowskiego.

04maj

Zarządzanie kryzysowe oraz reagowanie obronne w praktyce - ćwiczenie „KRYZYS-2017”

W dniach 24-28 kwietnia 2017r. w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj studenci stacjonarnych studiów I i II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe wzięli udział w Ćwiczeniu Wydziałowym pod kryptonimem „KRYZYS-2017” nt. "Działanie organów administracji publicznej w...

04maj

Interdisciplinarity in Security Studies - Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie

Interdyscyplinarność i wielowymiarowość badań w naukach o bezpieczeństwie wyłaniają nowe obszary eksploracji, a także konieczność poszukiwania oraz wdrażania nowatorskich narzędzi badawczych.

28kwi

Wybory we Francji - prognoza dla bezpieczeństwa.

W dniu 20 kwietnia 2017 roku na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się studencko-doktoranckie seminarium naukowe pt. Wybory we Francji - prognoza dla bezpieczeństwa.

27kwi

Komunikat ws. nowego rejonu ochrony Akademii Sztuki Wojennej

W związku z koniecznością uszczelnienia systemu ochrony Akademii Sztuki Wojennej, od dnia 8 maja 2017 r. rejon wojskowy jednostki zostanie poszerzony.

26kwi

Student WBN wyróżniony stypendium ministra

Z wielkim zaszczytem informujemy, iż stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017 otrzymał Pan Tomasz Hołda student Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.

19kwi

Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej wraz ze współorganizatorami ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”

06mar

Spotkanie informacyjne ERASMUS+

Zapraszamy studentów na spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdu na praktyki oraz studia w ramach programu ERASMUS+

23lut

NATO Virtual Academy dla studentów WBN

Zapraszamy wszystkich studentów WBN na trzecią już edycję NATO Virtual Academy, która będzie odbywać się od 1 marca 2017 na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego.

21lut

Wyjedź z nami na Erasmusa!

Trwa rekrutacja na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ na rok akademicki 2017/2018 (semestr zimowy i letni).

16lut

Współpraca WBN z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Białymstoku

Przedmiotem spotkania były zakres, formy i kierunki współpracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku z Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.

15lut

OBWIESZCZENIE DZIEKANA WBN

Obwieszczenie dziekana WBN o wyborach do komisji wyborczej Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego.