MENU
27lis

Suwerenność i racja stanu Rzeczypospolitej Polskiej w perspektywie 2025 roku

23 listopada br. odbyła się konferencja pt. „Suwerenność i racja stanu Rzeczypospolitej Polskiej w perspektywie 2025 roku”, którą zorganizował Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.

27lis

Zakończenie szkolenia obronnego dla pracowników MRiRW

W dniu 24 listopada 2016 r. zakończyło się dwudniowe szkolenie obronne dla kierowniczej kadry urzędu ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pracowników jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez MRiRW.

22lis

UWAGA! PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA NA ERASMUSA!

Rekrutacja dodatkowa na wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+ na semestr letni 2017/2018 została przedłużona do 26 listopada!

21lis

Wizyta szkoleniowa kierowników ds. administracyjnych w Police Academy w Pradze

W dniach 6-10 listopada br. delegacja z Akademii Sztuki Wojennej gościła w Police Academy of Czech Republic w Pradze.

20lis

Rozpoczęcie szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych (20.11.17 r.)

20 listopada br. w ramach Wyższych Kursów Obronnych w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęło się szkolenie grupy dyrektorów i kierowników komórek organizacyjnych w urzędach obsługujących ministrów, centralnych organów administracji rządowej, jednostek...

06lis

Rozpoczęcie szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych (6.11.2017 r.)

6 listopada 2017 r. w ramach Wyższych Kursów Obronnych na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, rozpoczęto szkolenie grupy dyrektorów generalnych ministerstw, urzędów centralnych organów administracji rządowej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i urzędów...

24paź

WFiS zachęca do korzystania z akademickich obiektów sportowych!

Drodzy Studenci! Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zachęca do korzystania z akademickich obiektów sportowych i to nie tylko podczas programowych zajęć z wychowania fizycznego!

23paź

Rozpoczęcie szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych (23.10.17 r.)

23 października 2017 r. w ramach Wyższych Kursów Obronnych w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęto szkolenie grupy ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu, osób pełniących funkcje w centralnych organach administracji rządowej, kierowników jednostek...

20paź

Prawo wojskowe w procesie legislacyjnym? - konferencja w Senacie RP

W dobie terroryzmu, tzw. "wojny hybrydowej" czy kryzysów migracyjnych prawo wojskowe musi ewoluować, tak aby stwarzać warunki do podejmowania przez żołnierzy właściwych decyzji. To jeden z wniosków z konferencji „Prawo wojskowe w procesie legislacyjnym”, zorganizowanej w Senacie 17...

20paź

Zakończenie szkolenia w ramach WKO (20.10.17 r.)

20 października br. zakończyło się szkolenie w grupie komendantów komend głównych i wojewódzkich policji oraz państwowej straży pożarnej, Biura Ochrony Rządu, komendantów oddziałów straży granicznej oraz dyrektorów i komendantów służby więziennej w ramach Wyższych Kursów Obronnych...

16paź

Rozpoczęcie szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych (16.10.2017 r.)

16 października 2017 r. w ramach Wyższych Kursów Obronnych w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęło się szkolenie grupy komendantów komend głównych oraz wojewódzkich policji, a także państwowej straży pożarnej, biura ochrony rządu, komendantów...

13paź

Zakończenie kursu obronnego - 13 października 2017 r.

W dniu 13 października 2017 roku zakończył się kurs obronny dla pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorców. Inauguracji szkolenia dokonali dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN płk dr hab. Tomasz Kośmider oraz kierownik kursu dr hab. inż. Marian...

12paź

Kurs wstępny dla studentów I, II i III stopnia

Drodzy Studenci,
informujemy, że w dniu 26.09.2017 r. na platformie LMS ILIAS uruchomiony został kurs wstępny dla wszystkich rozpoczynających naukę na Akademii Sztuki Wojennej. Wszyscy studenci (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I, II, III stopnia) są zobowiązani do odbycia kursu...

10paź

Zagraniczni studenci rozpoczęli naukę w WBN

10 października br. w Sali Tradycji Akademii Sztuki Wojennej odbyła się inauguracja studiów zagranicznych w ramach Programu Erasmus+. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz Akademii, a także kadra naukowo-dydaktyczna, pracownicy uczelni i zaproszeni goście.

04paź

Zakończenie szkolenia Posłów i Senatorów RP w ramach WKO (4.10.2017 .)

4 października 2017 r. uroczystym rozdaniem świadectw, z udziałem Rektora-Komendanta ASzWoj, gen. bryg. dr. inż. Ryszarda Parafianowicza, Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, płk. dr. hab. Bogdana Grendy oraz Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Państwa, płk. dr. hab. Tomasza...

02paź

Rozpoczęcie szkolenia grupy Posłów i Senatorów RP w ramach WKO (2.10.2017 r.)

2 października 2017 r. w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęło się szkolenie grupy Posłów i Senatorów RP w ramach Wyższych Kursów Obronnych.

28wrz

Szkolenie obronne dla pracowników administracji publicznej

W dniu 27 września 2017 roku zostało zakończone szkolenie obronne dla 41 pracowników wykonujących zadania z zakresu spraw obronnych w starostwach powiatowych, urzędach miast, miast i gmin w powiatach: kolskim, tureckim i słupeckim.

28wrz

Zakończenie szkolenia w ramach WKO (28.09.2017 r.)

28 września 2017 r. uroczystym rozdaniem świadectw z udziałem Prorektora ds. Dydaktycznych ASzWoj płk. prof. dr. hab. inż. Grzegorza Sobolewskiego, Prodziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego płk. dr. hab. Sylwestra Kurka, Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Państwa płk. dr. hab....

27wrz

Elektroniczna Legitymacja Studencka dla nowych studentów - opłata i odbiór

Opłata za legitymację:

Na nr subkonta prosimy wpłacić 17 zł tytułem Elektroniczna Legitymacja Studencka.

25wrz

Zakończenie szkolenia w ramach WKO (22 września 2017 r.)

22 września 2017 r. uroczystym rozdaniem świadectw z udziałem Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego płk. dr. Andrzeja Wochna, Prorektora ds. Dydaktycznych AON płk. prof. dr. hab. inż. Grzegorza Sobolewskiego, Prodziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego...

25wrz

Rozpoczęcie szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych

25 września 2017 r. w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęło się szkolenie grupy Dyrektorów Departamentów i Kierowników Komórek Organizacyjnych w Jednostkach Organizacyjnych Obsługujących Prezesa Rady Ministrów oraz ich Zastępcy (w tym Prokuratury i Sądów...

25wrz

Konferencja "Training Through Gaming"

W dniach 19-20 września, Uniwersytet Nauk Stosowanych Laurea w Espoo w Finlandii, zorganizował konferencję podsumowującą dotychczasowe wyniki badań oraz osiągnięcia w projekcie Horizon 2020 „Gaming for Peace” (2016-2019), którego Akademia jest aktywnym uczestnikiem.

18wrz

Rozpoczęcie szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych

18 września 2017 r. o godz. 08:30 w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęło się szkolenie grupy Kierowników Oddziałów Spraw Obronnych w Wydziałach Zarządzania Kryzysowego Województw oraz przedstawicieli Komórek Obronnych Urzędów Marszałkowskich w ramach...

01wrz

"Legia Akademicka" - pilotażowy program ochotniczego szkolenia studentów

Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca ideę ochotniczego szkolenia studentów. „Legia Akademicka” to uruchomiony przez MON pilotażowy program skierowany do studentów.  Wzorem lat  2003 -2008 szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku...

30sie

Kurs Profilaktyczny z programem redukcji stresu

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej „Między Ludźmi” i Fundacja Polski Instytut Mindfulness „Polim” zapraszają studentów warszawskich uczelni do udziału w bezpłatnym projekcie: „Intensywny Kurs Profilaktyczny z ośmiotygodniowym programem redukcji...

01sie

KOMUNIKAT w sprawie wyboru na funkcje prodziekanów WBN ASzWoj

W dniu 31 lipca 2017 r., zgodnie z § 47 statutu Akademii Sztuki Wojennej, przeprowadzone zostały konkursy na funkcje prodziekanów ds. dydaktycznych, naukowych i studenckich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej na kadencję od 1.09.2017 r. do 31.08.2020 r.

18lip

Obwieszczenie ws. ogłoszenia konkursu na funkcje prodziekanów WBN

Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej, działając na podstawie § 44 ust. 3 i § 47 ust. 2 statutu Akademii Sztuki Wojennej, ustalonego decyzją Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Akademii Sztuki Wojennej, przedłuża konkurs na...

14lip

Mamy u siebie wyjątkową młodzież! Wywiad z dr Joanną Zagdańską, kierownikiem Wydziału Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji ASzWoj

10lip

Obwieszczenie w sprawie konkursu na funkcję prorektora ds. naukowych

Informuję, że kandydat wyłoniony w drodze konkursu ogłoszonego dnia 5 maja 2017 r. płk dr hab. Bogdan GRENDA złożył rezygnację z funkcji prorektora ds. naukowych ASzWoj.

04lip

Obwieszczenie Komisji Wyborczej ASzWoj ws. wyniku wyborów przedstawicieli do Senatu

Obwieszczenie Komisji Wyborczej ASzWoj ws. wyniku wyborów przedstawicieli do Senatu wśród nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.