MENU
12lut

Szkolenie w ramach Wyższych Kursów Obronnych (12.02.2018 r.)

W dniach 12-16 lutego 2018 r. w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej przeprowadzone zostanie szkolenie obronne grupy słuchaczy - kierowników oddziałów spraw obronnych w wydziałach zarządzania kryzysowego województw oraz przedstawicieli komórek obronnych urzędów...

29sty

"BURZA" na Wołyniu. Wokół dziejów 27. Dywizji Piechoty Armii Krajowej

29 stycznia br. w Akademii Sztuki Wojennej miała miejsce pierwsza konferencja naukowa poświęcona dziejom 27. Dywizji Piechoty Armii Krajowej oraz akcji „Burza” z 1944 r. 

19gru

Konferencja metodyczna Wyższych Kursów Obronnych

5 grudnia br. w Klubie Akademii Sztuki Wojennej przeprowadzona została konferencja metodyczna Wyższych Kursów Obronnych w celu podsumowania wykonania zadań w roku bieżącym, a także przedstawienia uwag i wniosków dotyczących realizacji szkolenia w roku następnym.

18gru

"Inwestujemy w młodych ludzi" - PGZ przyznał stypendia naszym studentom!

Realizując programy stypendialne, inwestujemy w naszą przyszłość. Warto inwestować w młodzież, gdyż przez ostatnie lata najzdolniejsi z nich byli niejako „wyławiani” przez zagraniczne firmy. Musimy robić wszystko, by odwrócić ten trend i stworzyć im możliwości do rozwoju i...

18gru

Spotkanie wigilijne Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego

W dniu 18 grudnia 2017 roku w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie wigilijne z udziałem kierownictwa Akademii Sztuki Wojennej, Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, zaproszonych gości, kadry naukowo-dydaktycznej, pracowników, doktorantów oraz członków samorządu...

13gru

Metody rozwiązywania konfliktów zbrojnych

W dniu 13 grudnia 2017 r. odbyło się seminarium naukowe pt.: „Metody rozwiązywania konfliktów zbrojnych” zorganizowane przez Katedrę Analiz Współczesnych Konfliktów Zbrojnych. Przewodniczącą komitetu naukowego seminarium była dr hab. Karolina Helnarska (prof. ASzWoj), zaś...

12gru

O Siłach Zbrojnych RP w zarządzaniu kryzysowym w IBP - seminarium

12 grudnia 2017 roku w Instytucie Bezpieczeństwa Państwa zorganizowane zostało seminarium naukowe nt.: „Siły Zbrojne w systemie zarządzania kryzysowego”.

12gru

Dyrektorzy wydziałów urzędów wojewódzkich na szkoleniu w ramach WKO

W dniach 4-6 grudnia br. i 11-13 br. odbył się kurs dla dyrektorów komórek do spraw obronnych wydziałów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w urzędach wojewódzkich i marszałkowskich. Słuchacze odbyli szkolenie w ramach Wyższych Kursów Obronnych w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego...

20lis

Rozpoczęcie szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych (20.11.17 r.)

20 listopada br. w ramach Wyższych Kursów Obronnych w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęło się szkolenie grupy dyrektorów i kierowników komórek organizacyjnych w urzędach obsługujących ministrów, centralnych organów administracji rządowej, jednostek...

06lis

Rozpoczęcie szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych (6.11.2017 r.)

6 listopada 2017 r. w ramach Wyższych Kursów Obronnych na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, rozpoczęto szkolenie grupy dyrektorów generalnych ministerstw, urzędów centralnych organów administracji rządowej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i urzędów...

23paź

Rozpoczęcie szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych (23.10.17 r.)

23 października 2017 r. w ramach Wyższych Kursów Obronnych w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęto szkolenie grupy ministrów, sekretarzy i podsekretarzy stanu, osób pełniących funkcje w centralnych organach administracji rządowej, kierowników jednostek...

20paź

Zakończenie szkolenia ramach WKO (20.10.17 r.)

20 października br.  zakończyło się szkolenie w grupie komendantów komend głównych i wojewódzkich policji oraz państwowej straży pożarnej, Biura Ochrony Rządu, komendantów oddziałów straży granicznej oraz dyrektorów i komendantów służby więziennej w ramach Wyższych Kursów...

16paź

Rozpoczęcie szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych (16.10.2017 r.)

16 października 2017 r. w ramach Wyższych Kursów Obronnych w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęło się szkolenie grupy komendantów komend głównych oraz wojewódzkich policji, a także państwowej straży pożarnej, biura ochrony rządu, komendantów...

04paź

Zakończenie szkolenia Posłów i Senatorów RP w ramach WKO (4.10.2017 .)

4 października 2017 r. uroczystym rozdaniem świadectw, z udziałem Rektora-Komendanta ASzWoj, gen. bryg. dr. inż. Ryszarda Parafianowicza, Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, płk. dr. hab. Bogdana Grendy oraz Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Państwa, płk. dr. hab. Tomasza...

02paź

Rozpoczęcie szkolenia grupy Posłów i Senatorów RP w ramach WKO (2.10.2017 r.)

2 października 2017 r. w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęło się szkolenie grupy Posłów i Senatorów RP w ramach Wyższych Kursów Obronnych.

28wrz

Zakończenie szkolenia w ramach WKO (28.09.2017 r.)

28 września 2017 r. uroczystym rozdaniem świadectw z udziałem Prorektora ds. Dydaktycznych ASzWoj płk. prof. dr. hab. inż. Grzegorza Sobolewskiego, Prodziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego płk. dr. hab. Sylwestra Kurka, Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Państwa płk. dr. hab....

25wrz

Zakończenie szkolenia w ramach WKO (22 września 2017 r.)

22 września 2017 r. uroczystym rozdaniem świadectw z udziałem Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego płk. dr. Andrzeja Wochna, Prorektora ds. Dydaktycznych AON płk. prof. dr. hab. inż. Grzegorza Sobolewskiego, Prodziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego...

25wrz

Rozpoczęcie szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych

25 września 2017 r. w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęło się szkolenie grupy Dyrektorów Departamentów i Kierowników Komórek Organizacyjnych w Jednostkach Organizacyjnych Obsługujących Prezesa Rady Ministrów oraz ich Zastępcy (w tym Prokuratury i Sądów...

25wrz

Konferencja "Training Through Gaming"

W dniach 19-20 września, Uniwersytet Nauk Stosowanych Laurea w Espoo w Finlandii, zorganizował konferencję podsumowującą dotychczasowe wyniki badań oraz osiągnięcia w projekcie Horizon 2020 „Gaming for Peace” (2016-2019), którego Akademia jest aktywnym uczestnikiem.

18wrz

Rozpoczęcie szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych

18 września 2017 r. o godz. 08:30 w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęło się szkolenie grupy Kierowników Oddziałów Spraw Obronnych w Wydziałach Zarządzania Kryzysowego Województw oraz przedstawicieli Komórek Obronnych Urzędów Marszałkowskich w ramach...

01wrz

"Legia Akademicka" - pilotażowy program ochotniczego szkolenia studentów

Ministerstwo Obrony Narodowej przywraca ideę ochotniczego szkolenia studentów. „Legia Akademicka” to uruchomiony przez MON pilotażowy program skierowany do studentów.  Wzorem lat  2003 -2008 szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku...

30sie

Kurs Profilaktyczny z programem redukcji stresu

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej „Między Ludźmi” i Fundacja Polski Instytut Mindfulness „Polim” zapraszają studentów warszawskich uczelni do udziału w bezpłatnym projekcie: „Intensywny Kurs Profilaktyczny z ośmiotygodniowym programem redukcji...

01sie

KOMUNIKAT w sprawie wyboru na funkcje prodziekanów WBN ASzWoj

W dniu 31 lipca 2017 r., zgodnie z § 47 statutu Akademii Sztuki Wojennej, przeprowadzone zostały konkursy na funkcje prodziekanów ds. dydaktycznych, naukowych i studenckich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej na kadencję od 1.09.2017 r. do 31.08.2020 r.

18lip

Obwieszczenie ws. ogłoszenia konkursu na funkcje prodziekanów WBN

Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej, działając na podstawie § 44 ust. 3 i § 47 ust. 2 statutu Akademii Sztuki Wojennej, ustalonego decyzją Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Akademii Sztuki Wojennej, przedłuża konkurs na...

14lip

Mamy u siebie wyjątkową młodzież! Wywiad z dr Joanną Zagdańską, kierownikiem Wydziału Spraw Studenckich, Doktoranckich i Promocji ASzWoj

10lip

Obwieszczenie w sprawie konkursu na funkcję prorektora ds. naukowych

Informuję, że kandydat wyłoniony w drodze konkursu ogłoszonego dnia 5 maja 2017 r. płk dr hab. Bogdan GRENDA złożył rezygnację z funkcji prorektora ds. naukowych ASzWoj.

04lip

Obwieszczenie Komisji Wyborczej ASzWoj ws. wyniku wyborów przedstawicieli do Senatu

Obwieszczenie Komisji Wyborczej ASzWoj ws. wyniku wyborów przedstawicieli do Senatu wśród nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.

04lip

Szkolenie dowódców operacji wielonarodowych NATO

02lip

Komunikat ws. wyboru na funkcję kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej Akademii Sztuki Wojennej

W dniu 30 czerwca 2017 r., zgodnie z § 46 ust. 1 statutu Akademii Sztuki Wojennej, przeprowadzony został konkurs na funkcję dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej na kadencję od 1.09.2017 r. do 31.08.2020 r.

30cze

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2016/17 W AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

Mijający rok akademicki upłynął pod znakiem wielu wyzwań, zarówno organizacyjnych, jak i merytorycznych.