MENU
29maj

Wizyta studentów WBN w Ambasadzie Republiki Chile

29 maja 2018 roku grupa studentów z Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, realizując program nauczania z przedmiotu Prawo konsularne i dyplomatyczne, odbyła wizytę w Ambasadzie Republiki Chile w Warszawie.

25maj

Integracja przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa z przedsięwzięciami zarządzania kryzysowego

W dniu 23 maja br. w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj odbyło się seminarium naukowe nt.: Wybranych aspektów integracji przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa z przedsięwzięciami zarządzania kryzysowego.

25maj

Wybory uzupełniające do Rady Wydziału

Zgodnie z § 14 Regulaminu Wyborczego Akademii Sztuki Wojennej, w związku z wygaśnięciem mandatu do Rady Wydziału (przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale) zarządza się wybory uzupełniające, które odbędą się w dniu 12.06.2018 r. o godz. 11.30 w...

23maj

Studenci WBN z wizytą w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie

22maj

Wizyta studentów Akademii Sztuki Wojennej na Lotnisku Chopina

21maj

Zakończenie kursu obronnego – 18 maja 2018 r.

W dniu 18 maja 2018 roku zakończył się kolejny kurs obronny dla 24 pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorców. Za organizację kursu oraz jego realizację odpowiedzialny był Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj.

18maj

Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa

18maj

Zajęcia z udziałem funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

17 maja 2018 roku na zaproszenie Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w zajęciach z przedmiotu Ochrona osób, mienia, obszarów i bezpieczeństwo imprez masowych uczestniczyli funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa.

15maj

Komunikowanie a bezpieczeństwo

Dnia 14 maja 2018 roku odbyło się seminarium naukowe nt. „Komunikowanie a bezpieczeństwo”, zorganizowane przez Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego, Koło Naukowe Współczesnych Konfliktów...

14maj

Zaproszenie do udziału w konferencji

Prosimy o potwierdzenie przybycia na konferencję

10maj

Akademia Sztuki Wojennej na Dniu Otwartym w I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie

W dniu 27.04.2018 r. delegacja Akademii Sztuki Wojennej w składzie ppłk Radosław Bielawski, Marta Bachor, Iwona Kępa, Marta Adamczewska oraz Marcel Drożdżewski wzięła udział w dniu otwartym I Liceum Ogólnokształcącego PUL  im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie.

08maj

Rozpoczęcie szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych (7 maja 2018 r.)

27kwi

Oblicza współczesnego terroryzmu

27kwi

Zakończenie Kursu Zarządzania Kryzysowego - 23-27.04.2018

W dniu 27 kwietnia zakończyła się kolejna edycja Kursu Zarządzania Kryzysowego. W 5-dniowym (23.-27.04.) szkoleniu wzięły udział osoby, które na co dzień zajmują się zarządzaniem kryzysowym w administracji publicznej bądź też w sektorze niepublicznym.

26kwi

Wykład Dowódcy 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej

W dniu 26.04.2018 na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego odbył się wykład Dowódcy 4. Warmińsko-Mazurski Brygady Obrony Terytorialnej płk. Mirosława BRYSIA.

26kwi

Wizyta studentów WBN w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie

18kwi

Delegacja pracowników WBN na międzynarodowej konferencji w Bułgarii

W dniach 9-14 kwietnia w ramach programu Erasmus+ delegacja ASzWoj uczestniczyła w konferencji międzynarodowej nt: Challenges for EU and NATO in the Context of Radicalization, Terrorism and Migration oraz w międzynarodowym tygodniu zorganizowanym przez Rakovski National Defense College w...

16kwi

Studenci WBN z wizytą w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach

15kwi

Wykład mjr. Underwooda z Departamentu Obrony USA

Dnia 11 kwietnia 2018 roku odbyła się wizyta majora Andrew Underwood z Departamentu Obrony USA. W imieniu Rektora – Komendanta ASzWoj majora Andrew Underwoda powitał dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego dr hab. płk nawig. Bogdan Grenda.

13kwi

Międzynarodowe warsztaty V4 Brexit

13 kwietnia br. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego zorganizował międzynarodowy warsztat na temat: "Brexit, Post-Brexit Europe and the V4" w ramach projektu współpracy między pięcioma instytucjami: Aston University (Birmingham)- jako ośrodek wiodący, Institute of International Relations...

10kwi

Rozpoczęcie szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych (9 kwietnia 2018 r.)

06kwi

Olimpiada wiedzy o Polskim Przemyśle Zbrojeniowym

W imieniu Koła Naukowego Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej OLIMPIADZIE WIEDZY O POLSKM PRZEMYŚLE ZBROJENIOWYM.

03kwi

Invitation: Brexit, Post-Brexit Europe and the V4: Potential Impacts, Interests, and Perceptions

National Security Faculty of War Studies University would like to cordially invite you to the presentation of the report: Brexit, Post-Brexit Europe and the V4: Potential Impacts, Interests, and Perceptions with further discussion. 

29mar

Spotkanie wielkanocne WBN

W dniu 28 marca 2018 r. w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie wielkanocne z udziałem kierownictwa Wydziału, zaproszonych gości, kadry naukowo-dydaktycznej, pracowników oraz przedstawicieli Samorządu Studenckiego.

27mar

Rozpoczęcie szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych (26 marca 2018 r.)

26 marca br. w ramach Wyższych Kursów Obronnych w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęło się szkolenie grupy: starostowie, prezydenci miast oraz ich zastępcy.

27mar

Współczesne wyzwania edukacji dla bezpieczeństwa

W dniu 21 marca 2017 roku w Akademii Sztuki Wojennej odbyło się sympozjum naukowe nt. „Współczesne wyzwania edukacji dla bezpieczeństwa”, zorganizowane przez Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego.

27mar

Eksperci o kierunkach rozwoju SZ RP oraz przygotowań obronnych kraju

22 marca br. w budynku Biblioteki Głównej ASzWoj odbyło się seminarium naukowe, zorganizowane przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej oraz Stowarzyszenie „Ruch Wspólnot Obronnych”.

27mar

Akademia Sztuki Wojennej i najważniejsze instytucje lotnicze o bezpieczeństwie

26mar

Zajęcia dla KN PPZ w Fabryce Broni „Łucznik” w Radomiu

21 marca br. Koło Naukowe Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego miało możliwość zapoznać się "od środka" z działalnością Fabryki Broni "Łucznik" w Radomiu.

21mar

Spotkanie Rady ISMS w ASzWoj

W ramach zaangażowania ASzWoj we współpracę w międzynarodowych stowarzyszeniach w obszarze międzynarodowego bezpieczeństwa i obrony, w dniach 19-20 marca br., Akademia Sztuki Wojennej przewodniczyła Radzie Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Wojskowych (International Society for...