MENU

Zakończenie CSDP Orientation Course

Prorektor ds. wojskowych dr hab. płk Dariusz Majchrzak oraz Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego dr hab. płk Bogdan Grenda w dniu 28.06.2019 r. uczestniczyli w uroczystym zakończeniu CSDP Orientation Course (Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE). Kurs ten realizowany był po raz pierwszy w Polsce, w ramach Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (ESDC), przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.

W ramach kursu zrealizowane zostały bloki tematyczne dotyczące Globalnej Strategii UE, zdolności i procesu decyzyjnego UE w zakresie CSDP, Partnerstwa Wschodniego oraz przyszłości CSDP. Uczestnicy kursu mieli także możliwość zapoznania się z zadaniami i rolą FRONTEX.

Kurs ukończyło 49 osób, z czego 20 osób z zagranicy: z Francji, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Finlandii, Grecji, Włoch, Litwy, Łotwy, Chorwacji, Malty, Holandii, Rumunii, Słowenii, Szwecji oraz przedstawiciele ESDC, EEAS (Europejska Służba Działań Zewnętrznych) i EU SATCENT (Centrum Satelitarne UE). Pozostali uczestnicy to polscy przedstawiciele z MSZ, BBN, MON, MSWiA, Prokuratury, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Policji i ASzWoj.

opr. dr Lech Drab
fot. dr Marta Gębska


wróć