MENU

Rozpoczęcie szkolenia w ramach WKO (24 czerwca 2019 r.)

W ramach Wyższych Kursów Obronnych, 24 czerwca 2019 r., w Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęło się szkolenie obronne dla grupy dyrektorów komórek do spraw obronnych w urzędach wojewódzkich i urzędach marszałkowskich.

W trakcie szkolenia obronnego uczestnicy kursu usystematyzują niezbędną wiedzę o systemie obronnym państwa, zadaniach obronnych, a także doskonalić będą zasady i procedury kierowania wykonywaniem zadań obronnych podczas podwyższonych stanów gotowości obronnej państwa oraz w czasie wojny.

Szkolenie otworzył: prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego – płk dr hab. inż. Sylwester Kurek.


wróć