MENU

Zakończenie kursu obronnego - 14 czerwca 2019 r.

14 czerwca 2019 roku zakończył się kolejny 65 kurs obronny dla pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorców (18 pracowników lubelskiego urzędu wojewódzkiego oraz pracownika PSE w Bydgoszczy). Za organizację kursu oraz jego realizację odpowiedzialny był Instytut Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj.

Inauguracji szkolenia dokonał prodziekan WBN płk dr hab. Sylwester Kurek w towarzystwie ppłk. dr. Wojciecha Sójki – z-cy dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN oraz kierownika kursu dr. hab. inż. Mariana Kuliczkowskiego.

W trakcie szkolenia jego uczestnicy uzupełniali i poszerzali swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu przygotowań obronnych realizowanych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach. W programie kursu, obok zajęć teoretycznych, zostały ujęte warsztaty z problematyki planowania operacyjnego na poziomie województwa oraz pokaz możliwości wykorzystania techniki komputerowej w procesie reagowania obronnego zrealizowany w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj.

Zaplanowane w Planie kursu zajęcia zostały zrealizowane przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj, przy wsparciu ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON oraz administracji publicznej. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili duże zaangażowanie oraz wiedzę wykładowców, a także zabezpieczenie logistyczne i organizację kursu.

Uroczystego zakończenia kursu dokonał prodziekan WBN płk dr hab. Sylwester Kurek, który w towarzystwie z-cy dyrektora WBiZK Lubelskiego UW Grzegorza Lipy oraz ppłk dr Wojciecha Sójki - z-ca dyrektora IBP WBN ASzWoj  i kierownika kursu dr hab. inż. Mariana Kuliczkowskiego `wręczył wszystkim jego uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Kurs ten wpisuje się w ofertę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj obejmującą szkolenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach, w formie 5-cio dniowych kursów obronnych, opłacanych przez jego uczestników. Zakres programowy kursu obronnego oraz zasady i tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej ASzWoj.

opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski


wróć